วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึงทุกภาคส่วนดันประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

จากการเสวนา เรื่อง “รวมพลังอุดมศึกษาไทย...ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมของโลกได้ไม่ยาก ซึ่งรัฐบาลพร้อมส่งเสริมทุกภาคส่วนต้องจับมือให้มั่นในการสร้างเด็กไทยรุ่นใหม่เป็นผู้นำและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติอื่น นักศึกษาต้องมีความคิดปลดล็อกตัวเองให้เป็น มุ่งสู่การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเป็นสตาร์ทอัพเจ้าของหรือผู้ประกอบการที่ใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ มาต่อยอด ในอนาคตที่มีเทคโนโลยีของตนเองและตอบสนองโจทย์ความต้องการของสังคมและโลก รัฐบาลเอาจริงกับไทยแลนด์ 4.0 หากเราเป็นเจ้าของนวัตกรรมเองเราจะรุ่งเรืองแบบยั่งยืน

รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า กกอ.จะดูแลมาตรฐานคณาจารย์ หลักสูตร งานวิจัย การเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนใหม่ บทบาทอาจารย์ต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้จัดการการเรียนรู้ทางนวัตกรรมมากขึ้น มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีจะหลากหลายส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกจะเข้มข้นขึ้น ทุกวันนี้คนบ้า ปริญญาไม่บ้าความรู้ เราต้องทำให้ทุกสาขาไม่ขาดคนดีและคนเก่ง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเรามีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่พร้อมวิจัย ถ้าร่วมมือกับเอกชนพัฒนาชิ้นงานที่ตรงความต้องการได้ เราจะแข่งขันบนเวทีโลกได้.

จากการเสวนา เรื่อง “รวมพลังอุดมศึกษาไทย...ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไป 22 ก.ย. 2559 02:07 22 ก.ย. 2559 02:07 ไทยรัฐ