วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบขึ้นมาใหม่

"สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ" ออกโรงแถลงข่าวประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการลงโทษ หลังกฎเดิมไม่มีความชัดเจน และอาจไม่ครอบคลุมมากพอ...

วันที่ 21 ก.ย. 59 ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษ มารยาท วินัย และข้อประท้วง และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นั้น

สืบเนื่องจากระเบียบดังกล่าวซึ่งใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการบริหารจัดการการแข่งขันฟุตบอลของประเทศไทย มีความไม่ชัดเจนสมบูรณ์หลายประการ โดยมีการกระทำที่น่าจะเป็นความผิด แต่ระเบียบฯ ไม่ครอบคลุมถึงซึ่งการกระทำนั้น หากไม่ได้รับการพิจารณาลงโทษในทางมารยาท วินัย แก่ผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการฟุตบอลได้

ทั้งนี้จึงแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการลงโทษ มารยาท วินัย และข้อประท้วง

1.พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก เป็น ประธานกรรมการ
2.นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ เป็น รองประธานกรรมการ
3.กรรมการพิจารณาวินัย มารยาทฯ เป็น กรรมการ
4.นายเบนจามิน ตัน เป็น กรรมการ
5.นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เป็น กรรมการ
6.นายดนัยพร คำประชม เป็น เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระเบียบ ว่าด้วยการลงโทษ มารยาท วินัยและข้อประท้วง ให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
2. เชิญผู้แทนสโมสรฟุตบอล ไทยลีก เข้าร่วมแสดงคิดเห็นในการประชุมฯ
3. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบคุณภาพจาก : http://fathailand.org

"สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ" ออกโรงแถลงข่าวประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการลงโทษ หลังกฎเดิมไม่มีความชัดเจน และอาจไม่ครอบคลุมมากพอ... 21 ก.ย. 2559 19:02 21 ก.ย. 2559 19:42 ไทยรัฐ