วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' เหน็บคนเพ้อว่า กกต.ผุด ก.ม.เพิ่มอำนาจ กินยาด้วย

"สมชัย" ปัดผุดใบส้ม-ดำ เพิ่มอำนาจ กกต. ชี้เหตุมาจากร่าง รธน.ฉบับใหม่ ไล่คนว่า กกต.เพิ่มอำนาจกินยาด้วย

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า ใบส้มและใบดำไม่ใช่ข้อเสนอใหม่เพื่อเพิ่มอำนาจ กกต. แต่ประการใด แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ มาตรา 224 ที่ระบุว่า กกต. ต้องมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ (4) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม (1) ไว้เป็นการชั่วคราวระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำการ หรือรู้เห็นกับการกระทำของคนอื่นที่มีลักษณะทุจริต หรือทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ส่วนมาตรา 98 ระบุว่า บุคคลมีลักษณะต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส. (11) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ดังนั้นใครเพ้อว่า กกต.ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจตัวเองโปรดทานยาด้วย

"สมชัย" ปัดผุดใบส้ม-ดำ เพิ่มอำนาจ กกต. ชี้เป็นไปตาม รธน.ฉบับใหม่ มาตรา 224 ไล่คนว่า กกต.เพิ่มอำนาจกินยาด้วย 21 ก.ย. 2559 18:20 21 ก.ย. 2559 20:53 ไทยรัฐ