วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ขวางเซตซีโร่ กกต. หวั่นฉุดงานขาดความต่อเนื่อง

สปท.การเมือง ชงข้อเสนอร่างกฎหมาย กกต. เน้นสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานเชื่อมกันเป็นระบบ ค้านแนวคิดเซตซีโร่ กกต. หวั่นงานขาดความต่อเนื่อง-วุ่นวาย

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ข้อเสนอแนะกฎหมายลูกต่อ กรธ.ว่า สปท.การเมืองได้ข้อสรุปร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ควรมีหลักการดังนี้ 1.ให้ กกต.สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ไม่กระทำการอันเป็นประโยชน์ส่วนตน 2.ให้ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์ประสานเชื่อมโยงระหว่างความเป็นกกต.ด้วยกัน 3.การบริหารงานในองค์กรให้รับผิดชอบการทำงานร่วมกัน ไม่ควรแบ่งความรับผิดชอบเป็นส่วนๆ

4.ให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการทำงานของกกต.ร่วมกัน 5.ไม่กระทำการใดอันอาจทำให้ประชาชนขาดความศรัทธา นำไปสู่ความไม่เชื่อถือต่อการเลือกตั้ง 6.ให้ใช้งบประมาณด้วยความประหยัด จำเป็น และ 7.การสับเปลี่ยนตำแหน่งประธานหรือกรรมการ โดยมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายเป็นการกระทำอันไม่สมควร คาดว่าจะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมวิป สปท.ในสัปดาห์หน้า เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม สปท.ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้กรธ.ต่อไป ส่วนการเซตซีโร่ กกต.นั้น ไม่เห็นด้วย จะทำให้เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องขององค์กร จะเกิดความวุ่นวายมากขึ้นตามมา

สปท.การเมือง ชงข้อเสนอร่างกฎหมาย กกต. เน้นสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานเชื่อมกันเป็นระบบ ค้านแนวคิดเซตซีโร่ กกต. หวั่นงานขาดความต่อเนื่อง-วุ่นวาย 21 ก.ย. 2559 17:14 21 ก.ย. 2559 18:03 ไทยรัฐ