วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดเพลงในสนง. พันผูกความสามัคคี

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐฯ ได้ศึกษา พบอานุภาพของเพลงว่า การเปิดเพลงที่ฟังแล้วทำให้เกิดมีความสุขในที่ทำงาน จะช่วยให้พนักงานร่วมมือและช่วยเหลือกันและกันดี ได้มีการทดลองเปิดเพลง ทั้งเพลงสนุกสนานและเพลงเศร้า ปรากฏว่าเมื่อเปิดสนุกสนาน บรรดาสมาชิกจะวางตัวตามกฎเกณฑ์ และค่านิยมของกลุ่ม อย่างเคร่งครัด แต่เมื่อเปิดเพลงที่ทำนองตรงกันข้าม กลับทำให้พวกเขาขาดความสามัคคีลงดังแต่ก่อน

นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยว่า ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าเราจะสังเกตพบหรือไม่ก็ตาม มันจะแทรกซึมเข้าไปกับพื้นฐานในสถานที่ อย่างซุปเปอร์มาร์เกต หรือโรงพลศึกษา และยิ่งจะเห็นได้ชัดเจนตามวัดวา หรือในที่ประชุมใหญ่ทางการเมือง มันจะช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุม เกิดความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันดีขึ้น บทเรียนเรื่องนี้สอนแก่ผู้จัดการของบรรดาบริษัทร้านค้าว่า การเปิดเพลงไม่แต่คำนึงถึงแต่ลูกค้าเท่านั้น แต่ควรจะคำนึงถึงลูกจ้างพนักงานด้วย.

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐฯ ได้ศึกษา พบอานุภาพของเพลงว่า การเปิดเพลงที่ฟังแล้วทำให้เกิดมีความสุขในที่ทำงาน จะช่วยให้พนักงานร่วมมือและช่วยเหลือกันและกันดี... 21 ก.ย. 2559 14:49 21 ก.ย. 2559 20:26 ไทยรัฐ