วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวท. เด้งรับ ICAO เตรียมลงนามพัฒนาการรายงานสภาพอากาศ

บวท. เตรียมลงนามข้อตกลงกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพัฒนาการรายงานสภาพอากาศ เพื่อประโยชน์ในการจัดการจราจรในอากาศแบบ Real Time เพิ่มศักยภาพการจัดการด้านการบินของประเทศ เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ...

วันที่ 21 ก.ย.59 นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (22 ก.ย.) บวท.จะลงนามข้อตกลง (Letter of Agreement : LOA) การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ หรือ โครงการ Tmcs ซึ่งจะเป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศ ที่จะนำมาช่วยสร้างประสิทธิภาพ มีการจัดการจราจรทางอากาศ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะพัฒนาไปสู่การรายงานสภาพอากาศแบบ Real Time ที่จะช่วยให้การจัดการต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปัญหาสภาพอากาศทั่วโลก ทำให้การจัดการจราจรทางอากาศจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่ระบบทราบผลรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าของแต่ละสายการบินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านสภาพอากาศกับหน่วยงานที่จัดจราจรทางอากาศก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ระบุข้อกำหนดให้ไทยดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อแสดงให้เห็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดูแลหน้าที่การจัดจราจรทางอากาศ

นอกจากนี้ บวท. มีแนวทางนำระบบเทคโนโลยีการจัดจราจรทางอากาศอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งระบบดังกล่าวจะเสริมประสิทธิภาพช่วยให้การจัดการจราจรสามารถรองรับเที่ยวบินสูงขึ้นอย่างมากของไทย ปัจจุบันไทยมีเที่ยวบินขึ้น-ลงผ่านท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 900,000 เที่ยวบิน และเชื่อว่าจะแตะ 1 ล้านเที่ยวบินภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งการนำระบบการจัดจราจรอัตโนมัติมาใช้จะมีสิทธิภาพ ทำให้ผู้ควบคุมการจราจรสามารถกำหนดให้แต่ละเที่ยวบิน มีความปลอดภัย ทั้งการขึ้น-ลงท่าอากาศยาน ระยะห่างของอากาศยานที่ขึ้น-ลงต่างๆ และที่สำคัญลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบุคคล เนื่องจากการจัดการจราจรทางอากาศ แม้บุคคลจะมีความสามารถเพียงใด แต่หากต้องจัดการจราจรที่มีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจเกิดความผิดพลาดได้.

บวท. เตรียมลงนามข้อตกลงกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพัฒนาการรายงานสภาพอากาศ เพื่อประโยชน์ในการจัดการจราจรในอากาศแบบ Real Time เพิ่มศักยภาพการจัดการด้านการบินของประเทศ เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ... 21 ก.ย. 2559 14:33 21 ก.ย. 2559 18:02 ไทยรัฐ