วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผ่าหลังกุ้ง..ด้วยเครื่อง ใช้ง่าย-เร็ว-ลดค่าแรง

ผ่าหลังกุ้ง..ด้วยเครื่อง ใช้ง่าย-เร็ว-ลดค่าแรง

  • Share:

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องผ่าหลังกุ้ง เพื่อให้การผ่าหลัง และปอกเปลือกกุ้งทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความ ปลอดภัย ที่สำคัญใช้เวลาน้อย ช่วยลดต้นทุนค่าแรงงาน

อ.ดร.วรศักดิ์ สมตน อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เผยว่า ด้วยกุ้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท แต่ในการแปรรูปกุ้งเพื่อส่งออก มักเกิดปัญหาเรื่องแรงงานปอกเปลือกและการผ่าหลังกุ้ง หากไม่มีความชำนาญในการปอกนอกจากจะใช้เวลานาน และมักประสบอุบัติเหตุถูกมีดบาดมือบ่อยคร้ัง

น.ส.ณัฐสิมา นาคบุตร, น.ส.ธัญญลักษณ์ สุทธนะ และ น.ส.มณีรัตน์ เหลืองทรงชัย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องผ่าหลังกุ้งขึ้นมา โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพของกุ้ง วัดขนาด ความกว้าง ความยาว และความหนาของตัวกุ้ง นำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องผ่าหลังกุ้ง ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดตัวกุ้งที่นิยมนำมาแปรรูป เพื่อจะได้ออกแบบตัวเครื่องให้มีขนาดกะทัดรัด ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดประกอบได้ง่าย หลังการใช้งานล้างทำความสะอาดได้ง่าย

หลังจากใช้เวลาศึกษาออกแบบและสร้างนาน 6 เดือน สามารถผลิตเครื่องต้นแบบออกมาได้ ด้วยต้นทุนไม่ถึงหมื่นบาท เป็นเครื่องผ่าหลังกุ้ง ที่ประกอบด้วยชุดป้อนกุ้งเป็นลูกกลิ้งบากร่องตรงกลางจำนวน 2 ตัว เป็นขนาดเล็กและใหญ่ ลูกกลิ้งทั้งสองตัวนี้จะทำหน้าที่ดึง และประคองตัวกุ้งเข้าสู่กลไกการผ่าที่อยู่ด้านล่าง เป็นแผ่นใบมีดกลมที่หมุนอยู่ตลอดเวลาขณะเครื่องทำงาน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 90 วัตต์ เป็นต้นกำลังหมุนชุดลูกกลิ้ง และใบมีดไปพร้อมกัน

การทดสอบประสิทธิภาพในการผ่ากุ้ง 100 ตัว อย่างต่อเนื่อง ใช้เวลา 3.02 นาที หรือประมาณ 1,900 ตัวต่อชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน จะทำงานได้เร็วกว่าประมาณ 2.76 เท่า อีกท้ังมีความปลอดภัยจากใบมีดที่
ซ่อนไว้ด้านล่าง สามารถผ่าได้ตรงกึ่งกลางตัวกุ้งได้อย่างสมบูรณ์ 75% อีกท้ังยังสามารถปรับความยาว และความลึกของการผ่าได้ตามที่ต้องการ รวมท้ัง ปอกเปลือกกุ้งและดึงเส้นดำจากกุ้งออกได้ง่าย และผลการทดสอบสามารถใช้งานได้ดีท้ังกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม สนใจสอบถามได้ที่ 0-3428-1098 หรือ email: fengwss@ku.ac.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้