วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'วิษณุ' แย้มมี ขรก.เอี่ยวโกงลอต 8 เกือบ 80 คน จ่อคลอดชื่อสัปดาห์หน้า

'วิษณุ' แย้มมี ขรก.เอี่ยวโกงลอต 8 เกือบ 80 คน จ่อคลอดชื่อสัปดาห์หน้า

  • Share:

"วิษณุ" ห่วง อปท.ใช้อำนาจเกินกรอบ โยน คสช.ตอบจัดเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน-หลังเลือกตั้งระดับชาติ แนะ ขรก.ทำงานสุจริต-โปร่งใส แย้มคลอดรายชื่อ ขรก.เอี่ยวทุจริตลอต 8 สัปดาห์หน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59 ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยตรวจสอบ และปาฐกถาเรื่องการกระจายอำนาจกับการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม 

โดย นายวิษณุ กล่าวว่า การที่องค์กรท้องถิ่นได้รับคำสั่งจากการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ตนเป็นห่วงกรณีของผู้บริหารงานไม่มีกฎหมายให้อำนาจ แต่นึกว่าตัวเองมีอำนาจ จึงทำให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวนไม่น้อยทำผิด ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกยุจากลูกน้องให้ทำ และบางครั้งทำไปโดยอำนาจแต่กระโดดข้ามขั้นตอน ขณะที่บางคนยืนยันว่าไม่ผิดจนนำไปสู่บางองค์กรในการชี้ขาด ส่วนบางพวกทำผิดโดยสุจริต ทั้งนี้ รัฐบาลจะเน้นการป้องกันการทุจริต ทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ ก่อนนำไปสู่การปราบปรามที่อาจใช้เวลายาวนาน ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ตรวจสอบ และมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมา ซึ่งขณะนี้มีข้าราชการกว่า 300 คน ทั้งระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ข้าราชการระดับซี 8 ซี 7 ซี 6 นายก อบจ. และนายก อบต. ถูกสั่งพักงานหรือให้ออก ซึ่งล่าสุดมีเกือบ 80 คนที่มาจาก อปท.ทั้งนั้น เป็นการประพฤติทุจริตมิชอบ เป็นเรื่องความไม่แน่ใจหรือไม่รู้จริงในอำนาจหน้าที่ของตัว บางจังหวัดระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือ เมื่อท้องถิ่นร่วมมือกลับเป็นฝ่ายผิด แต่ผู้ว่าฯ ไม่ผิด เพราะผู้ว่าฯ อ้างว่าแค่ขอความร่วมมือ แต่ท้องถิ่นเป็นผู้ทำ

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ต่อไปจะออก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ร.บ.วินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะใช้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่คนต้นคิดจนมาถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ มีความเข้มงวดมาก ต่อไปเอาโทรศัพท์ชาร์จไฟหลวงก็ผิด นำซองตราครุฑใส่เงินก็ผิด ถ้าถามว่าแล้วจะอยู่อย่างไร ตนคิดว่าอยู่ได้คือ 1. วิธีปฏิบัติอื่นมี 2. นำหลักมาขู่ แต่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ อาจจัดทำคู่มือปฏิบัติงานว่าสิ่งใดทำได้หรือทำไม่ได้ และควรมีกรรมการชำนาญการในเรื่องนี้ ซึ่งอาจนำสำนักงานตรวจแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย ครู และองค์กรท้องถิ่น ตอบข้อหารือว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ แต่ขอแนะนำให้ยึดหลักสุจริตเป็นเกราะกำบัง และต้องมีคำตอบว่าทำไปทำไม หากทำไม่ได้ก็อย่าทำ ส่วนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดก่อนการเลือกตั้งระดับชาติหรือไม่นั้น ตนยังตอบไม่ได้ ต้องให้คสช.เป็นผู้ตอบ ซึ่งไม่ว่าจะจัดอะไรก่อนหรือหลัง ก็มีเวลาเหลือไม่มาก

จากนั้น นายวิษณุ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลอตที่ 8 จำนวน 80 คน ตามที่ ศอตช.ส่งมาให้ว่า ขอให้รายชื่อออกมาก่อนจึงจะอธิบาย โดยขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าบุคคลที่มีรายชื่อยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ มีการเปลี่ยนชื่อ หรือตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว จะส่งให้หัวหน้า คสช.ลงนาม ซึ่งคาดว่ารายชื่อจะออกมาในสัปดาห์หน้า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้