วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูชาพระปรางห้ามญาติ

อาจถือได้ว่าเป็นการทดสอบร่างกฎหมายใหม่ของรัฐบาล เมื่อมีเรื่องราวพาดพิงถึงบุตรและภริยาของ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่องแรกได้แก่รายงานข่าวของสำนักข่าวอิศรา ระบุว่าห้างหุ้นส่วนที่มีบุตรชาย พล.อ.ปรีชา ถือหุ้น รับเหมาก่อสร้างโครงการของกองทัพภาคที่ 3 เช่น สร้างอาคารค่ายขุนผาเมือง และตึกแถว เป็นมูลค่า 26.9 ล้านบาท

กรณีที่ 2 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษรัฐธรรมนูญไทยร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบปลัดกระทรวงกลาโหม และนายทหารระดับสูงอีก 3 คน โดยกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลย ให้เอกชนใช้งบประมาณของหน่วยราชการ อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีการสร้างฝายของภริยาปลัดกระทรวงกลาโหม

กรณีนี้นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยาปลัดกระทรวงกลาโหม และน้องสะใภ้นายกรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาว่าใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ อ.ฝางเชียงใหม่ โดยใช้เจ้าหน้าที่เป็นอันมากในการก่อสร้าง และตั้งชื่อว่า “ฝายแม่ผ่องพรรณพัฒนา” และยังใช้เครื่องบินกองทัพอากาศ ในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่

พล.อ.ปรีชาชี้แจงว่าการก่อสร้างของกองทัพภาคที่ 3 มีการประกวดราคา มีหลายบริษัทเข้าร่วมแข่งขัน และบริษัทของบุตรชายเสนอราคาเป็นที่พอใจ กองทัพภาคที่ 3 จึงว่าจ้างให้รับเหมาก่อสร้าง โดยที่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือใช้อำนาจบีบบังคับ และยืนยันว่าครอบครัวทำทุกอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา แต่ที่มีเรื่องราวอาจเพราะเป็นน้องนายกรัฐมนตรี

ร่างกฎหมายใหม่ชื่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมที่ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะส่งให้ สนช. ให้ความเห็นชอบต่อไป มีหลักการสำคัญห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการรับสัมปทาน หรือทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานราชการ พูดง่ายๆ ก็คือห้ามทำธุรกิจกับหน่วยงานรัฐ และห้ามไปถึงพ่อแม่ คู่สมรส และลูกๆด้วย

แม้ร่าง พ.ร.บ. ที่เลียนแบบอย่างจาก “กฎหมาย 7 ชั่วโคตร” จะยังไม่มีผลใช้บังคับ แต่บทบัญญัติหลายอย่างของรัฐธรรมนูญ 2550 ที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวสืบทอดมา ก็ใช้บังคับอยู่ มีบทบัญญัติห้ามการกระทำคล้ายกับร่าง พ.ร.บ. ผลประโยชน์ทับซ้อนและยังมีเรื่องจริยธรรม ซึ่งรองประธาน สนช. บอกว่าจะยังไม่เรียก พล.อ.ปรีชามาสอบเรื่องจริยธรรม เว้นแต่จะมีผู้ร้องเรียน

เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง จะตรวจสอบและทำความจริงให้ปรากฏต่อไป แต่เรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะเป็นบทเรียนเตือนสติทั้งนักการเมืองและข้าราชการ จะต้องกระทำการใดๆด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งบุตรและภรรยา นักวิชาการบางคนเตือนบรรดาผู้มีอำนาจให้ “บูชาพระปรางห้ามญาติ” อย่าให้ขาดตกบกพร่องเป็นอันขาด.

21 ก.ย. 2559 10:56 21 ก.ย. 2559 10:59 ไทยรัฐ