วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

What's on television tonight?

หลายท่านสงสัยว่า require กับ request แตกต่างกันอย่างไร ขอเรียนครับ กริยา require ความหมายหลักก็คือ need ส่วนคำว่า request ความหมายหลักก็คือ ask for เช่น ท่านจะบอกว่า การค้าระหว่างประเทศต้องการทั้งเวลาและเงิน ลักษณะอย่างนี้คือ require ครับ ต้องพูดว่า International trade requires time and money. แต่ท่านเขียนอีเมลเพื่อจะสอบถามข้อมูลให้มากกว่านี้ ท่านต้องใช้ request เช่น I wrote an email to request more information.

เรื่องที่นั่งในแถวในโรงละครก็เหมือนกัน หลายท่านชอบใช้ preposition ‘at’ เช่น ...×...We had seats at the back row. ขอเรียนว่าไม่ถูกต้องครับ ที่ถูกจะต้องใช้ ‘in’ ......We had seat in the back row. พวกเราได้ที่นั่งแถวหลัง

เล่าให้ใครฟังเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โครงสร้างในหลายภาษาใช้ ...×...tell someone something จะให้ถูกต้องต้องใช้ว่า ......tell someone about something เช่น Tell me about your university. บอกฉันเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเธอหน่อย

เรื่องการดูโทรทัศน์ก็เหมือนกัน ท่านต้องใช้ watch ไม่ใช่ see หรือ look นะครับ ...×...She looks too much television. ต้องเป็น ......She watches too much television. เธอดูโทรทัศน์มากเกินไป และถ้าจะถามว่า มี “โปรแกรม” หรือ “รายการ” อะไรบ้าง อย่างนี้อย่าใช้ ...×...in television นะครับ ต้องใช้ ......on television กลับมาถึงบ้าน นาโอมิ (Naomi) ก็ตะโกนถามสามีว่า ...×...What's in television tonight? มีรายการโทรทัศน์อะไรบ้างคืนนี้ ซึ่งผิดนะครับ จะให้ถูกนาโอมิต้องพูดว่า ......What's on television tonight?

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media   
www.facebook.com/nitipoom.thailand  

21 ก.ย. 2559 09:25 21 ก.ย. 2559 09:28 ไทยรัฐ