วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เยาวชนไทย' พร้อมเต็มร้อยประลองฝีมือช่างระดับอาเซียน

แรงงานไทยสู้ๆ!! กระทรวงแรงงานส่ง 34 ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-29 ก.ย.นี้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคาดหวัง 7 เหรียญทอง อีก 2 ปีไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59 ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติโดยประเทศสมาชิกได้กำหนดให้จัดแข่งขันทุก 2 ปี ปีนี้ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขันใน 25 สาขาอาชีพ มีเยาวชน 276 คน เข้าร่วมแข่งขัน สำหรับประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน 34 คนใน 17 สาขา สาขาละ 2 คน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน คือ ต้องการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ปรับค่านิยมการทำงานของเยาวชน และแรงงานฝีมือ รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันทั้งในด้านการศึกษา ด้านทักษะอาชีพ แลกเปลี่ยน การเรียนรู้ นำเทคนิคและประโยชน์ที่ได้จากการแข่งขันไปใช้ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง สถานศึกษาวิชาชีพต่างๆ และเป็นเวทีที่สร้างการยอมรับในความเป็นเลิศด้านฝีมือ ซึ่งจะช่วยพัฒนาแรงงาน รุ่นใหม่ให้มีฝีมืออยู่ในระดับสูง

ปลัดฯ แรงงาน กล่าวด้วยว่า รูปแบบที่ใช้ในการแข่งขัน จะเป็นแบบแข่งขันครั้งล่าสุดของ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ หรือ World Skills ที่ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศสมาชิก จะช่วยกันออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งที่มีการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุด และความต้องการแรงงานของตลาดโลก ถ้าผู้เข้าแข่งขันสามารถทำแบบทดสอบได้ ก็จะสามารถทำงานในสถานประกอบการได้เช่นกัน เท่ากับเป็นวิธีที่ช่วยให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ฝึกฝนฝีมือให้ทันกระแสโลกอยู่เสมอ

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวด้วยว่า สำหรับเยาวชนทุกคน มีความพร้อมเต็มร้อยในการแข่งขันนี้ เพราะได้รับการเก็บตัวฝึกซ้อม เป็นเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษา และสถานประกอบกิจการชั้นนำ มีคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ในแต่ละสาขา ผู้แทนจากสถานศึกษา สถานประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันวางแผน กำกับดูแลการเก็บตัวฝึกซ้อม

"ปีนี้เรามีความคาดหวังว่า สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาประกอบอาหาร สาขาแต่งผม สาขาการบำรุงเครื่องจักรกล CNC (ทีม) สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (ทีม) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ทีม) สาขากราฟิกดีไซน์ สาขาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ (ทีม) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น และสาขาออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ จะได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ และคาดว่าไทยน่าจะได้อย่างน้อย 7 เหรียญทอง นอกจากนี้ ในอีก 2 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ด้วย" ม.ล.ปุณฑริก กล่าว.

แรงงานไทยสู้ๆ!! กระทรวงแรงงานส่ง 34ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-29 ก.ย.นี้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคาดหวัง 7 เหรียญทอง อีก 2 ปีไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพ 21 ก.ย. 2559 07:58 21 ก.ย. 2559 08:09 ไทยรัฐ