วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจสุขภาพประชาชน รอบเหมืองตาม EHIA

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้นำประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรีในรัศมี 500 เมตร และ 5 กม. เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ (EHIA) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ที่ รพ.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวังโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทหารชุดปฏิบัติการมวลชน ป.พัน.30 จ.เพชรบูรณ์ร่วมสังเกตการณ์ ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.2559

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ กก.ผจก.งานประสานกิจการภายนอก เปิดเผยว่า จากผลการตรวจไม่พบประชาชนมีสารไซยาไนด์ในเลือดเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขณะที่ผลการตรวจสารหนูในประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรีในรัศมีที่กำหนดจำนวน 221 คน จาก 226 คน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร) มีเพียง 5 คน มีผู้ที่มีสารหนูเกินค่าอ้างอิง (มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลิตร และพบ 11 คน ที่มีค่าธาตุแมงกานีสเกินค่าอ้างอิง (เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลิตร)

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูผลการตรวจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปลายปี 2557-2559 พบว่าปริมาณผู้ที่มีสารหนูในปัสสาวะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากค่าเฉลี่ยที่ 75 ไมโครกรัมต่อลิตร เป็น 31 ไมโครกรัมต่อลิตร สืบเนื่องจากทีมงานได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ให้ผู้ตรวจร่างกายงดอาหารทะเล ยาสมุนไพรและสาหร่ายเป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ เนื่องจากอาหารทะเลและสาหร่ายส่วนใหญ่จะมีสารหนูอินทรีย์ที่แม้ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย และอยู่ในอาหารที่ชาวบ้านรับประทาน แต่หากไม่งดรับประทานก็จะทำให้ค่าสารหนูที่ตรวจออกมาสูงกว่าความเป็นจริงเมื่อชาวบ้านปฏิบัติตามคำแนะนำ ค่าสารโลหะหนักดังกล่าวจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด.

บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้นำประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรีในรัศมี 500 เมตร และ 5 กม. เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ (EHIA) ครั้งที่ 3 21 ก.ย. 2559 07:33 21 ก.ย. 2559 07:57 ไทยรัฐ