วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะ “ครูแท้” เรียนรู้จากศิษย์

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดงานเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “ครูแท้ แพ้ไม่เป็น” ของนายเรฟ เอสควิท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวถึงการเชื่อมโยงแนวคิดและประสบการณ์ครูแท้สู่ระบบการศึกษาไทยว่า ครูแท้คือผู้ที่สามารถดึงพลังที่มีอยู่ในตัวลูกศิษย์ออกมาพัฒนาตนเองและสังคมได้ แนวทางที่จะพัฒนาลูกศิษย์ได้นั้น ไม่มีทางลัด เราต้องใช้เวลาในการพัฒนาลูกศิษย์ ทั้งนี้หัวใจของการสอนเด็ก ไม่ใช่การสอนวิชา แต่เป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตได้ในอนาคต ไม่ใช่สอนเพื่อการสอบให้ได้คะแนนดีๆ สำหรับระบบการศึกษาไทย หลักสูตรการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์นั้น จะต้องมีการปรับครั้งใหญ่ และสิ่งที่ตนพบอีกเรื่องคือ ครูจะต้องทำงานเป็นทีม ซึ่งจะทำให้เห็นว่าครูหลายๆวิชาสามารถมีการสั่งงานให้เด็กทำ 1 โครงงานได้ และหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ คือ ครูต้องเรียนรู้ตลอดเวลา โดยครูของครูก็คือนักเรียนของครูนั่นเอง.

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดงานเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “ครูแท้ แพ้ไม่เป็น” ของนายเรฟ เอสควิท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู... 21 ก.ย. 2559 04:36 21 ก.ย. 2559 04:36 ไทยรัฐ