วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตร 4.0 จ่อหงอยคนหนีนาเข้ากรุง

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภายใน 5 ปี สศก.ตั้งเป้ายกระดับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือผู้นำด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ รายได้ ของครัวเรือนเกษตรไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี โดยเกษตรกรต้องมีทั้งคุณสมบัติ อาทิ เกษตรตรกรต้องเป็นต้นเเบบ ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งผ่านการอบรมมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) และ มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) หรือมาตรฐานอื่นๆ โดยเข้าถึงแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนได้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรกรรม

นายกัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้มีการสำรวจเกษตรกร จ.ลพบุรี พบว่าเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 372,703 บาทต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยภาคเกษตร 115,490 บาทต่อปี ทำให้มีรายได้ภาคเกษตรสุทธิที่ 257,213 บาทต่อปี และจากปัญหาที่พบคือเกษตรกรมีสมาร์ทโฟนแต่ยังใช้แบบปุ่มกด ไม่มีแอพพลิเคชั่น หรือมีแต่ไม่ได้นำมาใช้ในการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีปัญหาขาดเเคลนแรงงานภาคเกษตร ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าห่วง หากก้าวสู่ไทยเเลนด์ 4.0 ภาคเกษตรอาจยังไม่มีความพร้อมมากนักเนื่องจากการต่อยอดรุ่นสู่รุ่นของอาชีพเกษตรกรรมน้อยลง รัฐอาจต้องผลักดันส่งเสริมชูต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงจูงใจให้มาทำการเกษตรมากยิ่งขึ้น และเกษตรกรปัจจุบันต้องเปิดใจรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรจากเดิมให้มากขึ้นด้วย ซึ่งจากการสำรวจความพร้อมภาคเกษตรยังอยู่ที่ระดับปานกลาง 2.0 เท่านั้น.

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภายใน 5 ปี สศก.ตั้งเป้ายกระดับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือผู้นำด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประเด็นหลัก 21 ก.ย. 2559 03:47 21 ก.ย. 2559 03:50 ไทยรัฐ