วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐไฟเขียวยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม 20 ปี ลุ้นเพิ่มมูลค่าส่งออก 7.02 %

รัฐไฟเขียวยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม 20 ปี ลุ้นเพิ่มมูลค่าส่งออก 7.02 %

  • Share:

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี (2560-2579) ว่า แผนดังกล่าวได้ส่งให้นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม รับไปพิจารณาปรับแก้ไขก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยแผนดังกล่าว มีเป้าหมายผลักดันให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัวเฉลี่ย 4.5% ต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 3% ต่อปี พร้อมขยายมูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัว 7.02% ต่อปี จากปัจจุบันเฉลี่ย 5.43% ต่อปี รวมทั้งการเพิ่มการลงทุน โดยเฉพาะโรงงาน แห่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น

“แผนดังกล่าวจะเน้นสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ๆในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ได้ 150,000 ราย พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจาก 0.7% ต่อปี เป็น 2% ต่อปี การแก้ไขข้อจำกัดจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการขับเคลื่อน อุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องร่วมมือด้วยเครือข่ายประชารัฐ โดยใช้ความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การจัดหาภายนอกไปสู่ภาคเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และท้องถิ่น”

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน สนับสนุนนโยบายภาครัฐสู่ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ การยกระดับและสร้างนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ให้เป็นกลไกหลัก ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ, การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการสร้างนวัตกรรม, การเชื่อมโยง อุตสาหกรรมไทยให้เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก เป้าหมายแรก คือ กลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ซึ่งในระยะแรกจะสนับสนุนให้เอสเอ็มอีสามารถออกไปเปิดตลาดในประเทศเพื่อนบ้านให้ได้, การพัฒนากำลังคนให้ตรงกับงานภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกัน วันที่ 30 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทราย ก่อนสรุปผลเสนอ ครม.พิจารณาเดือน ต.ค.นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้