วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิจัยแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าพลังงานลม

วิจัยแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าพลังงานลม

  • Share:

นายสุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) บริษัทย่อย บมจ.อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาศึกษาการใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลม กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมมือกันนำระบบการจัดการไฟฟ้าพลังงานลม โดยใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาใช้ผลิตไฟฟ้าจริง โดยทาง MTEC จะอำนวยความสะดวกในการนำงานวิจัยและบุคลากรผู้วิจัยมาร่วมมือกับบริษัทในการวางระบบติดตั้งและใช้งานแบตเตอรี่ ขณะที่บริษัทจะส่งข้อเสนอแนะจากการใช้งานจริงเพื่อร่วมพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในโรงไฟฟ้าพลังงานเกาะเต่าที่มีกำลังผลิต 4.8 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าปากพนังกำลังผลิต 8.965 เมกะวัตต์

“ระบบบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานลมด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดความมั่นคงของพลังงานได้มาก เพราะจะมีอัตราการจ่ายไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ และยังสามารถเพิ่มอัตราการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกับภาครัฐในอนาคต ที่ระบบกักเก็บพลังงานจะเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยบริษัทมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าลมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์ใน 5 ปี”

นายจุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์ MTEC กล่าวว่า เป็นครั้งแรกในอาเซียนที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมมีการจัดทำระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ เป็นผลจากการที่เอกชนให้ความสำคัญในเรื่องการกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เชื่อมั่นว่าการนำงานวิจัยไปใช้ในธุรกิจจริงจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอีกก้าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้