วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขนส่งฯจ่อฟันรถโดยสาร ปล่อยห้อยโหน-นั่งหลังคา ผิดซ้ำซากขู่พักใบอนุญาต

ขนส่งฯจ่อฟันรถโดยสาร ปล่อยห้อยโหน-นั่งหลังคา ผิดซ้ำซากขู่พักใบอนุญาต

  • Share:

ขนส่งทางบกเตรียมฟันรถโดยสาร ปล่อยให้ผู้โดยสารห้อยโหนท้ายรถและขึ้นไปนั่งบนหลังคา หรือติดตั้งตะแกรงหลังคา เพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารจำนวนมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การติดตั้งตะแกรงบนหลังคารถโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการติดตั้งเพื่อบรรทุกสิ่งของเท่านั้น ไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่โดยสาร ดังนั้น รถโดยสารที่ติดตั้งตะแกรงบนหลังคา และปล่อยให้ผู้โดยสารขึ้นไปนั่งบนหลังคารถ เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร และอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ กรมการขนส่งทางบกจึงได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารทุกคัน ภายในจังหวัดอย่างเข้มงวด หากพบการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง หรือปล่อยให้ผู้โดยสารห้อยโหนนอกตัวรถ หรือขึ้นไปนั่งบนหลังคา มีความผิดตามมาตรา 107 ประกอบกับมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

ส่วนกรณีที่ตรวจสอบพบการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญจากที่ได้จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การติดตั้งตะแกรงบนหลังคารถ โดยมีเจตนาเพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารจำนวนมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ประกอบกับมาตรา 149 ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท โดยผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นสูงสุด

ทั้งนี้ ขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งภายในพื้นที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมกำกับพนักงานขับรถในสังกัดให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุด และต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำการโดยสารรถที่ปลอดภัยแก่ประชาชนได้ รวมทั้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสารในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทันที และหากพบการฝ่าฝืนทำความผิดซ้ำซาก กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบรถโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย หรือพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารทุกประเภท สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้