วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กินน้ำมะละกอ แก้ไข้เลือดออก

วารสารแพทย์สมาคมแห่งอินเดียรายงานว่า การทดลองใช้น้ำมะละกอให้คนไข้โรคไข้เลือดออกกิน ทำให้คนไข้มีอาการดีขึ้น ตรวจพบปริมาณเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงอย่างอื่นเท่าใด เหนือกว่าวิธีการรักษาแบบมาตรฐานเสียอีก

สรรพคุณของน้ำมะละกอยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการรักษาแบบมาตรฐาน โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการวิงเวียน คลื่นเหียน หรืออาเจียน และยังไม่ต้องให้เลือดกันด้วย

บรรณาธิการของวารสารได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากการทดลองไม่ได้ทำกับผู้ป่วยหลัก จึงควรจะมีการทดลองให้ขนาดที่ใหญ่กว่านี้ได้ ก่อนจะใช้เป็นวิธีการรักษาแบบมาตรฐานได้.

วารสารแพทย์สมาคมแห่งอินเดียรายงานว่า การ ทดลองใช้น้ำมะละกอให้คนไข้โรคไข้เลือดออกกิน ทำให้คนไข้มีอาการดีขึ้น ตรวจพบปริมาณเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงอย่างอื่นเท่าใด... 20 ก.ย. 2559 16:16 20 ก.ย. 2559 20:34 ไทยรัฐ