วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาติคอร์รัปชันสนั่นลั่นท่ีสุดของโลก

ในยามที่เมืองไทยกำลังตื่นตัวปราบปราม คอร์รัปชันอย่างเต็มกำลังเวลานี้ แต่ที่บัลแกเรีย ชาติที่ได้รับสมญาว่าเป็นชาติที่ยากจนที่สุด ของสหภาพยุโรป กำลังตกเป็นเหยื่อของการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างรุนแรง แทบจะล่มจมอยู่ในเวลานี้

ศูนย์การศึกษาประชาธิปไตย ซึ่งเป็นองค์การมันสมองที่กรุงโซเฟีย เมืองหลวงบัลแกเรีย ได้ประกาศว่า สถาบันหลักๆได้กลายเป็นสมบัติของเอกชนไปจนหมดแล้ว การบริหารราชการส่วนสำคัญ ตลอดจน ขบวนการยุติธรรมได้กลายเป็นอัมพาตกันสิ้น ถึงขนาดการปลุกให้ฟื้นทำหน้าที่ขึ้นมาอีกได้ กล่าวได้ว่าขณะนี้ระดับการคอร์รัปชันได้ขึ้นถึงขีดสูงสุดแล้ว นับจากที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยได้เคยสำรวจเมื่อ พ.ศ.2542 ประชาชนชาวบัลแกเรียทุกๆ 5 คน อย่างน้อยจะมี 1 คนที่ยอมรับว่า ต้องให้สินบาท คาดสินบน

ชาวบัลแกเรียพากันโอดครวญว่า ข้าราชการได้ตกเป็นเครื่องมือของพ่อค้า และข้าราชการตัวใหญ่ๆ โดยสิ้นเชิง รัฐมนตรีมหาดไทย นายรุมมียานาบัควาโรวา สารภาพว่า การคอร์รัปชันได้เจริญเติบโต เร็วมาก จนเกินกว่าที่สถาบันต่างๆของรัฐจะรับมือไหว.

ในยามที่เมืองไทยกำลังตื่นตัวปราบปราม คอร์รัปชันอย่างเต็มกำลังเวลานี้ แต่ที่บัลแกเรีย ชาติที่ได้รับสมญาว่าเป็นชาติที่ยากจนที่สุด ของสหภาพยุโรป กำลังตกเป็นเหยื่อของการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างรุนแรง แทบจะล่มจมอยู่ในเวลานี้... 20 ก.ย. 2559 15:37 20 ก.ย. 2559 15:46 ไทยรัฐ