วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อุดม รัฐอมฤต อ้างถึงข้อวิจารณ์ ที่มาของ ส.ว. ซึ่งเสนอโดย กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของ สปท. โดยท้ายที่สุดแล้วจะต้องไปกำหนดรายละเอียดใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของ ส.ว. ประเด็นก็คือ ทาง กรธ.เห็นว่า วิธีการเลือกแบบไขว้ นั้น เป็นวิธีที่จะทำให้การบล็อกโหวตเกิดขึ้นยาก มีการล็อบบี้กันยาก กระบวนการจะต้องเริ่มต้นจากระดับอำเภอไปจนถึงระดับประเทศ และทำให้รัฐเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปด้วย

นอกจากนี้ อำนาจของ ส.ว.ก็จะลดลงไปจากเดิม ไม่มีอำนาจถอดถอน ทำได้แค่การกลั่นกรองกฎหมาย ทำงานด้าน ปฏิรูป และเห็นชอบบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆเท่านั้น การเลือก ส.ว.แบบไขว้จะได้คนที่มีคนรู้จักในระดับชาติ ไม่ใช่รู้จักแค่ในแวดวงที่เสนอชื่อเข้ามา จึงต้องเป็นคนที่เก่ง ได้รับการยอมรับจากทุกวงการ

เรื่องของเรื่องก็คือ เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้นำข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยที่มาของ ส.ว.และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งเข้าหารือในที่ประชุม สปท. ประเด็นใหญ่คือ การแก้ปัญหาการบล็อกโหวตในการเลือก ส.ว. ที่มาจากการสรรหา แต่ในเบื้องต้นความเห็นอาจจะไม่ตรงกันกับ กรธ.ซึ่งก็มีหลายประเด็นที่เห็นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

เชื่อว่าในที่สุดไม่ว่ากฎกติกาจะออกมาตามความเห็นของหน่วยงานใดก็ตาม แต่นักการเมืองและพรรคการเมืองและผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่ถนนการเมืองโดยวิธีสรรหา ก็จะเจอกับ กฎเหล็ก ที่จะล็อกคอตีเข่าไม่ให้ผู้ที่จะเข้ามาสู่ถนนสายการเมืองได้มีอิสระและเสรีภาพ เช่นในอดีต

การยอมรับไปก่อนและไปแก้ไขเอาดาบหน้าดูจะเป็นข้ออ้างเดียวที่จะทำให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแม็ป ยกเว้นแต่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จนทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนต่อไปอีกกระทอก

จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

อาการที่ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีต หลากหลายสีและขบวนการเริ่มรวมตัวกัน โฟกัสไปที่ วิกฤติที่เกิดจาก
การรัฐประหาร ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เห็นตรงกันว่า ที่สังคมไทยย่ำอยู่กับที่เพราะมีการนำข้าราชการมาบริหารประเทศแทนนักการเมือง ทำลายระบบรัฐสภาและเอาระบบราชการ มาบริหารแทน

เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ดังนั้น กฎเหล็กที่เกิดจากมูลเหตุการปฏิวัติรัฐประหาร ทางหนึ่งเรียกว่าการปฏิรูปการเมืองใหม่ แต่อีกด้านกำลังทำลายระบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อะไรคือทางออกสำหรับสังคมไทยที่กำลังสับสน
ว้าเหว่.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

20 ก.ย. 2559 13:47 20 ก.ย. 2559 13:47 ไทยรัฐ