วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำแพงเพชร เปิดมิติการท่องเที่ยวธรรมชาติ สัมผัสชนเผ่าปะกาเกอะญอ

ปลัดฯ กำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับหลายองค์กรในจังหวัด ร่วมพิธีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรม ชนเผ่าปกาเกอะญอ หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตกคลองลาน เพื่อสร้างมิติการท่องเที่ยวธรรมชาติ สัมผัสวิถีชนเผ่าปะกาเกอะญอ...


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ก.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วนาลี รีสอร์ต บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ "เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวถิ่นวัฒนธรรม ปกาเกอะญอ จังหวัดกำแพงเพชร" มีนายภาสกร บุญญลักษณ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายณรงค์ อยู่ปาน รองนายก อบจ.กำแพงเพชร นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา นางนภา มณีโชติ ผอ.ศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร นายอดิศักดิ์ ทัศนไพบูลย์ กำนันตำบลคลองลานพัฒนา นางยุวดี คงอินทร์ สจ.เขตอำเภอคลองลาน โดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอเข้าร่วมพิธี

นายภาสกร กล่าวว่า โครงการนี้ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนั้นมีความต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของพี่น้องชนเผ่าชาวไทยภูเขาในจังหวัดกำแพงเพชร เพราะเป็นจังหวัดที่มีพี่น้องชนเผ่า อพยพมาอาศัยอยู่ในหลายๆ พื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็จะมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การดำรงชีวิต การสร้างบ้านเรือนที่อยู่ที่แตกต่างกันออกไป และที่สำคัญเอกลักษณ์เหล่านี้คงคุณค่ารักษาไว้ รวมถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าได้มีโอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์ของชนเผ่าตนเอง ที่ส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งถาวร ไม่ย้ายถิ่นบ่อยๆ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อันจะทำให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนโยบายประชารัฐในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

นายภาสกร กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่บ้านโละโคะ เขตตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร, บ้านวุ้งกะสัง เขตตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน และที่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตกเขตตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน ซึ่งมีชนเผ่าปะกาเกอะญอ หรือเดิมเรียกกันว่าชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีความเป็นอยู่ที่ยังโดดเด่น บ้านเรือนออกแบบเหมาะกับภูมิประเทศ นิยมใช้ไม้ไผ่ทําเป็นฝาบ้าน พื้นบ้าน โดยตีให้แบน และมุงด้วยหญ้าแฝกหรือใบแตน และมีครัวเรือนอยู่กลางเรือนหรือกลางบ้าน ทำเป็นชั้นๆ วางเครื่องใช้ เครื่องครัว คล้ายเป็นตู้กับข้าว ส่วนหนึ่งยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมากนัก รวมทั้งประเพณีที่มีพิธีกรรมเลี้ยงผี บวงสรวงดวงวิญญาณ ด้วยการต้มเหล้า ฆ่าไก่ และผูกมือผู้ร่วมพิธีด้วยฝ้ายดิบ และประเพณีแต่งงาน ซึ่งผู้หญิงจะเป็นผู้เลือกคู่ครองเอง เป็นต้น


ทั้งนี้จะมีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และอบรมด้านการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่พี่น้องชนเผ่าชาวไทยภูเขา ที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางการท่องเที่ยว มีการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย จัดสถานที่ถ่ายภาพสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เพื่อสร้างมิติแห่งการท่องเที่ยว ที่ให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจธรรมชาติ และสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าปะกาเกอะญอ หรือเดิมเรียกกันว่า ชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่ใช้ชีวิตที่สมถะ เป็นรสชาติชีวิตอีกด้านหนึ่ง จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกแบบหนึ่งที่ได้มาเที่ยวชม และอิ่มเอมใจกลับไป.

ปลัดฯ กำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับหลายองค์กรในจังหวัด ร่วมพิธีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรม ชนเผ่าปกาเกอะญอ หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตกคลองลาน เพื่อสร้างมิติการท่องเที่ยวธรรมชาติ สัมผัสวิถีชนเผ่าปะกาเกอะญอ.. 20 ก.ย. 2559 12:45 21 ก.ย. 2559 00:03 ไทยรัฐ