วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดูแลท่องเที่ยว

ช่วงนี้หลายหน่วยงานกำลังร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ามาจัดการเรื่องนี้คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mots.go.th

เกี่ยวกับกระทรวง นำเสนอประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ โครงสร้างของหน่วยงานและผลงาน เครือข่ายกระทรวง รวบรวมข้อมูลหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจ...

20 ก.ย. 2559 12:15 20 ก.ย. 2559 12:16 ไทยรัฐ