วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

Regret หมายถึง ความเสียใจ คำนี้เป็นคำนามนะครับ เป็น a feeling of sadness about something sad or wrong เป็นความรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับสิ่งที่เศร้าหรือผิดพลาด or about a mistake that you have made and a wish that it could have been different and better หรือเกี่ยวกับความผิดพลาดที่คุณได้ทำไปและมีความปรารถนาว่าคุณน่าจะทำอย่างอื่นหรือทำสิ่งที่มันดีกว่านี้

หลายคนพูดว่า I have no regrets. ผมไม่มีความเสียใจ บางคนก็ใช้วลี express deep regret at (หรือ for) + something

หลายคนใช้วลี much to our regret เยี่ยมครอบครัวของเลียนา (Liana) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้คนในบ้านนี้ก็จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้เจอรัลด์ (Gerald) เจอรัลด์พูดต่อหน้าทุกคนว่า I think, much to my regret, that I’ll not be able to visit you again. วลี much to my regret มีความหมายเท่ากับ and I regret this very much ประโยคที่เจอรัลด์พูดก็คือ ผมคิดว่า ผมอาจจะไม่ได้มาเยี่ยมพวกท่านอีก ซึ่งผมเสียใจในเรื่องนี้มาก

Regret เป็นกริยาก็ได้นะครับ เมื่อเป็น V2 และ V3 ก็ใช้ regretted เมื่อใช้เป็นกริยาก็มักจะตามด้วย Ving เช่น I have always regretted not having studied harder at university. ผมเสียใจที่ไม่เรียนที่มหาวิทยาลัยให้หนักกว่านี้ แต่ก็มีหลายครั้งนะครับที่ regret + V1 ไม่ผัน เช่น Narok Airways regret to announce the cancelation of flight NR007 to Sawan. นรกแอร์เวย์เสียใจที่จะประกาศยกเลิกเที่ยวบิน NR007 ไปยังสวรรค์.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้