วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งฯ สั่งเพิกถอนรถตู้โดยสารขนต่างด้าว พ้นบัญชี ขส.บ.11 ทันที!

กรมการขนส่งทางบก สั่งถอนรถตู้ที่ลักลอบบรรทุกแรงงานต่างด้าวออกจากบัญชี ขส.บ.11 ทันที! พร้อมปรับหนักผู้ประกอบการ เจ้าของรถตู้ กรณียินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ชี้เป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จังหวัดสระแก้ว จับกุม นายธงชัย ประสาร ผู้ขับรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง คันหมายเลขทะเบียน 30-0673 นครปฐม ที่บรรทุกผู้โดยสารชาวกัมพูชา หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต จำนวน 41 คน ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 กิโลเมตรที่ 237 จังหวัดสระแก้วนั้น กรมการขนส่งทางบก สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบและติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

โดยในเบื้องต้น ตรวจสอบพบว่ารถตู้คันดังกล่าวมี นายชวลิต อำภาพันธ์ ผู้ประกอบการขนส่ง ส่วนนายธงชัย ประสาร ผู้ขับรถในวันเกิดเหตุ มีเพียงใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีใบอนุญาตขับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จึงได้เปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย ยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ตามมาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และสั่งถอนรถคันดังกล่าวออกจากบัญชี ขส.บ.11 ทันที เนื่องจากเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผลดำเนินการทางคดีอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของคนขับรถ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการผู้ประกอบการขนส่ง เนื่องจากเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศขึ้นอีก

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกรายต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลผู้คนขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดใช้รถในประกอบการไปกระทำการผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด หากตรวจสอบพบพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิด หรือละเลยไม่ควบคุม ทั้งรถและคนให้ดี กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันที สูงสุดถึงขั้นเพิกใบอนุญาตประกอบการ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารไม่ปลอดภัย มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และช่องทางร้องเรียนอื่นๆ อาทิ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, facebook ชื่อ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584” หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก.

กรมการขนส่งทางบก สั่งถอนรถตู้ที่ลักลอบบรรทุกแรงงานต่างด้าวออกจากบัญชี ขส.บ.11 ทันที! พร้อมปรับหนักผู้ประกอบการ เจ้าของรถตู้ กรณียินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ชี้เป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง ... 19 ก.ย. 2559 22:21 19 ก.ย. 2559 22:42 ไทยรัฐ