วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ธีรวัฒน์' แย้งมติผู้ตรวจฯ อ้างรวบรัด ฟังความข้างเดียว เข้าข่ายปกปิด

'ธีรวัฒน์' แย้งมติผู้ตรวจฯ อ้างรวบรัด ฟังความข้างเดียว เข้าข่ายปกปิด

  • Share:

"ธีรวัฒน์" ส่งหนังสือแย้งมติผู้ตรวจการฯ อ้างรวบรัดฟังความด้านเดียว ขีดเส้นขอเอกสารทั้งหมดใน 7 วัน เพื่อยื่นอุทธรณ์ ชี้หากไม่ให้เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมภพ ระงับทุกข์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ได้ส่งหนังสือโต้แย้งมติผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติว่า นายธีรวัฒน์ มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดจริยธรรม ไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมกับขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์มติของผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดย นายธีรวัฒน์ กล่าวว่า มติของผู้ตรวจการฯ เป็นไปโดยรวบรัด ปกปิดการดำเนินการ และรับฟังข้อมูลของผู้ร้องเพียงด้านเดียว ไม่เปิดโอกาสให้ตนในฐานะผู้ถูกร้องทราบข้อร้องเรียน ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่ผู้ร้องอ้างว่าตนกระทำผิด ทำให้ไม่สามารถโต้แย้งแสดงหลักฐานได้ถูกต้องตรงประเด็น เมื่อยื่นคำชี้แจงไปก็อ้างว่าส่งมาล่าช้า และรีบสรุปความมีมติว่าตนมีพฤติกรรมผิดจริงตามที่ร้อง ทั้งที่กระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงยังไม่ยุติ และไม่ควรยุติโดยการฟังความข้างเดียว เท่ากับว่าผู้ตรวจการฯ กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 31 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 การดำเนินการของผู้ตรวจการฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรมการตรวจสอบที่มีการดำเนินการไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนอย่างร้ายแรง จึงขอโต้แย้งมติและขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร คัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เอกสารที่ นายธีรวัฒน์ ขอตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย หนังสือร้องเรียนของผู้ร้องเรียนทุกฉบับ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พยานหลักฐานประกอบคำร้องทุกชิ้น, หนังสือที่ประธานสภาพัฒนาการเมืองได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อเท็จจริงและความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง, บันทึกความเห็นของผู้ตรวจการฯ แต่ละท่าน รายงานการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาและมีมติในเรื่องนี้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่มีในสำนวนนอกเหนือจากที่ขอมา โดยขอให้จัดส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดภายใน 7 วัน หรืออนุญาตให้ไปตรวจเอกสารสำนวนดังกล่าวและถ่ายเอกสารได้ และหากผู้ตรวจการฯ ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่ นายธีรวัฒน์ ร้องขอ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ นายธีรวัฒน์ มากขึ้น และยังเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินการที่ปกปิดซ่อนเร้น ไม่โปร่งใส มุ่งร้ายต่อนายธีรวัฒน์โดยตรง เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (20 ก.ย.) จะมีการประชุม กกต. ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากที่ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ได้รับหนังสือแจ้งมติเรื่องดังกล่าวจากผู้ตรวจการฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ซึ่งตามระเบียบวาระการประชุมไม่มีวาระเรื่องดังกล่าวอยู่ในการพิจารณา แต่ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่า ประธาน กกต.จะเสนอเรื่องเข้าพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน และเป็นการประชุมลับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้