วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยท. เตรียมพัฒนามาตรฐานยางพาราไทย ยกระดับสากล ส่งออก ตปท.

กยท. เผยผลการมาเยือนของนักธุรกิจอินเดีย ในการเจรจาผู้ซื้อพบผู้ขายทั้งในพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา และภาคอีสาน จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมให้การยางฯ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพยางพาราไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ...

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า การเดินทางไปประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นับว่าเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดและความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้สินค้าเกษตรอย่างยางพารา ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศอินเดียในการแปรรูปอุตสาหกรรมยางล้อและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เพื่อใช้ภายในประเทศค่อนข้างสูง ประเทศอินเดียมีปริมาณการใช้ยางในประเทศ 9 แสน–1.1 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลิตยางภายในประเทศได้ปีละ 5 แสนตัน ดังนั้น ประเทศอินเดียยังมีความต้องการใช้ยางในประเทศประมาณ 4-5 แสนตันต่อปี จึงเป็นโอกาสของประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกจะส่งวัตถุดิบป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ
        
ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การต้อนรับคณะนักธุรกิจยางพาราจากอินเดีย เพื่อพบปะและเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรของไทยในพื้นที่ภาคใต้ ที่ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปยางเพื่อส่งออก รวมถึงความได้เปรียบในระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจาก การยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี โดยผลการเจรจาในครั้งนี้ ประเทศไทยทราบถึงปริมาณความต้องการยางพารา และความต้องการของบริษัทผู้ผลิตยางล้อ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบ ปัญหาเรื่องกลิ่น ทั้งนี้ เตรียมมอบให้ กยท.เร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพยางไทยทั้งระบบให้ได้มาตรฐานระดับสากล   
        
“การมาเยือนของคณะนักธุรกิจอินเดียในครั้งนี้ มีผู้ซื้อยางหลายบริษัทที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ผ่านทางการยางแห่งประเทศไทย โดย กยท.จะเป็นผู้ประสานงานหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง STR 20 จากสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมด้านการแปรรูป ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการรับรองกับผู้ซื้อ และส่งให้บริษัทในประเทศอินเดียพิจารณาก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีความต้องการยางไทยจากหลายบริษัทในประเทศจีนที่ติดต่อเข้ามา จึงได้มอบให้ กยท.พิจารณาการจะเข้าไปรับซื้อยางตลาดในประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของผู้ซื้อแต่ละรายต่อไป” ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย.

กยท. เผยผลการมาเยือนของนักธุรกิจอินเดีย ในการเจรจาผู้ซื้อพบผู้ขายทั้งในพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา และภาคอีสาน จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมให้การยางฯ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพยางพาราไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 19 ก.ย. 2559 16:07 19 ก.ย. 2559 19:51 ไทยรัฐ