วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คกก. ไฟเขียว ร่างระเบียบวาระแห่งชาติ แรงงานปลอดภัยฯ ระยะ 2

คกก. ไฟเขียว ร่างระเบียบวาระแห่งชาติ แรงงานปลอดภัยฯ ระยะ 2

  • Share:

คกก. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบวาระแห่งชาติ แรงงานปลอดภัยฯ ระยะ 2 ปี 60-69 พร้อมให้ ก.แรงงาน เสนอ ครม. จัดตั้งกรมความปลอดภัยในการทำงานต่อไป...

วันที่ 19 ก.ย.59 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่ 1/2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะฝ่ายเลขาฯ เสนอ (ร่าง) ระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) และ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) พร้อมทั้งให้กระทรวงแรงงาน นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่งให้ดูแลความปลอดภัยของแรงงานอย่างจริงจัง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และกระทรวงแรงงานกำลังวางแผนงานปฏิรูปและปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพความปลอดภัยของแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำ Action Plan เพื่อให้ระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) และแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) มีการปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

สำหรับสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2560 นั้น จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยตามที่ได้ลงนามความร่วมมือไปแล้ว 6 กระทรวง และจะเพิ่มเป็น 10 กระทรวง โดยมีจุดมุ่งหมายเรื่องความปลอดภัย ซึ่งทุกกรณีต้องเป็นศูนย์ ทั้งกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ และอุบัติเหตุจากการทำงาน

ส่วนความคืบหน้าการยกระดับหน่วยงานด้านความปลอดภัยขึ้นเป็นกรมนั้น ขณะนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะอยู่ในกระบวนการปฏิรูปโครงสร้างของกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดตั้งเป็นกรมความปลอดภัยในการทำงานต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้