วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.แรงงาน ปลื้มผลิตแรงงานไทยปี 59 กว่า 2 หมื่นคน ช่วยนายจ้างลดต้นทุน

ก.แรงงาน ปลื้มผลิตแรงงานไทยปี 59 กว่า 2 หมื่นคน ช่วยนายจ้างลดต้นทุน

  • Share:

แรงงานไทยเจ๋ง!! กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สุดปลื้มโครงการผลิตแรงงานที่มีสถานประกอบการ 260 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ยันสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 1 พันกว่าล้าน ทั้งแรงงานคุณภาพได้พัฒนาทักษะ 20,000 กว่าคน..

.

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยในพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2559 ว่า ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในระบบ SMEs ให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น สามารถทำงานได้มากขึ้น ในเวลาเท่าเดิม และขณะเดียวกันก็จะต้องลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ลดต้นทุนการผลิตได้ 


โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และสถานประกอบกิจการ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป แต่เน้น SMEs เป็นหลัก ในสัดส่วน 70:30 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 260 แห่ง ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ ธุรกิจหัตถกรรม ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเซรามิก ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวและภัตตาคาร ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมบำรุง ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และธุรกิจการเกษตร รวม 20 ประเภทธุรกิจปลัดฯแรงงานหญิงคนเก่ง

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าว สามารถลดการสูญเสียได้กว่า 1,135 ล้านบาท และมีแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 24,862 คน นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมา เรายังได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้บริการในศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (ศปพ.) ที่จัดตั้งขึ้น ภายในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) ทุกแห่งเพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้า และบริการ พร้อมทั้งวินิจฉัยสถานประกอบกิจการที่ขอรับการช่วยเหลือ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละกระบวนงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการที่สนใจจะเพิ่มผลิตภาพแรงงานของตนเอง

ด้าน นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย กล่าวว่า การพัฒนาฝีมือแรงงาน จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมทุกแขนง พนักงานต้องพัฒนาฝีมือให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโดยตลอด ในส่วนของโรงงานมีปัญหาในเรื่อง พนักงานขาดความชำนาญในเทคนิคการซ่อมบำรุง ซึ่งหลังร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย พนักงาน มีความรู้ ทักษะฝีมือ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ บริษัทสามารถลดต้นทุนลงได้ นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดเก็บคลังสินค้าที่ดีขึ้น โครงการนี้ให้ประโยชน์โดยตรงกับทั้งแรงงาน และสถานประกอบกิจการ คือ ตัวแรงงานได้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ส่งผลให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น ทางสถานประกอบกิจการก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีรายรับมากขึ้น รายรับนั้นก็จะกลับมาสู่พนักงานของเราเช่นกัน

"สำหรับในปีงบประมาณ 2560 กรมฯ ยังคงดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ SMEs จำนวน 180 แห่ง โดยในปีนี้มีเป้าหมายในการ Re-Skill แรงงานทักษะต่ำ ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน โดยเน้นความรู้ STEM Workforce ให้กับแรงงานและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ" ม.ล.ปุณฑริก กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้