วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระเมธีธรรมาจารย์ ชี้ 3 สาเหตุหลักเกิดวิกฤติพุทธศาสนาในไทย

พระเมธีธรรมาจารย์ ชี้ 3 สาเหตุหลักเกิดวิกฤติพุทธศาสนาในไทย

  • Share:

พระเมธีธรรมาจารย์ ชี้ 3 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดวิกฤติพุทธศาสนาในไทย ได้แก่ ไม่ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการพิทักษ์ปกป้องกิจการพระพุทธศาสนา 2.ไม่บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ 3.ละเลยในการนำรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.59 ที่วัดราชาธิวาสวิหาร มีการจัดงานวันมหาสังฆประชาปิติ ปีที่ 14 โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้พระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การปกป้องพระพุทธศาสนาต้องทำต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรัฐบาลปัจจุบันที่รัฐมนตรีพูดจาบจ้วงคณะสงฆ์อย่างไม่เคยมีมาก่อน หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานก็เข้าหาพระสงฆ์ด้วยกิริยาที่ก้าวร้าว ทั้งที่ตั้งแต่มีรัฐบาลชุดปัจจุบัน คณะสงฆ์ไม่เคยต่อต้าน เพราะเห็นเป็นเรื่องของบ้านเมือง

ขณะนี้ต้องยอมรับว่าพระพุทธศาสนามีวิกฤติจาก 3 เหตุหลักคือ 1.การที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการพิทักษ์ปกป้องกิจการพระพุทธศาสนา แต่เมื่อเรื่องนี้ไม่สำเร็จ ผู้ที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการเรื่องนี้ ก็ตั้งพรรคการเมืองทั้งบอกด้วยว่าจะนำเรื่องปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์กลับมาทำอีก 2.การไม่บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ และ 3.การละเลยในการนำรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ทั้ง 3 เหตุผลหลักแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์วิกฤติของพระพุทธศาสนาในไทยอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงอยากให้พุทธศาสนิกชนออกมาร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้