วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลคดีทุจริต เปิดทำการ 3 ต.ค. ประเดิมคดี จนท.รัฐประพฤติมิชอบ 70 คดี

ศาลคดีทุจริตฯ พร้อมเปิดทำการจริง 3 ต.ค. ดีเดย์ ประเดิม รับโอนคดีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบกว่า 70 คดี เผยคดี มีข้าราชการระดับสูงหลายคน ใช้มือพระกาฬองค์คณะประสบการณ์สูงไต่สวนพิจารณา คดี 2 ชั้นศาล ยัน รวดเร็ว เป็นธรรม

วันที่ 18 ก.ย. นายอำนาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ว่า ในวันที่ 3 ต.ค. ซึ่งเป็นวันทำการราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งตั้งทำการอยู่ ณ อาคารศาลแขวงดุสิต ซอยสีคาม ถ.นครชัยสรี จะเปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องอาคารสถานที่และบุคลากร หลังจากวันที่ 1 ต.ค. ซึ่งตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบ คดีที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบจองเจ้าหน้าที่รัฐ จะอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ ซึ่งขณะนี้มีคดีกว่า 70 คดี ที่จะต้องโอนมา แต่ในช่วงแรกจะยังกำหนดให้การฟ้องคดีทุจริตฯ ยังฟ้องได้ที่ศาลในภูมิลำเนาทั่วราชอาณาจักรก่อน เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งหากมีการฟ้องคดีเข้ามาศาลในเขตพื้นที่ภูมิลำเนา ก็จะส่งคำฟ้องมายังศาลอาญาคดีทุจริตฯ เพื่อให้พิจารณาว่า มีคำสั่งอย่างไร โดยศาลอาญาคดีทุจริตที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้ เป็นศาลระบบไต่สวนที่มีวิธีค้นหาความจริงตามพยานหลักฐานที่มีทั้งหมด โดยจะยึดเอาสำนวนจากคณะกรรมการ ป.ป.ท.และ ป.ป.ท. เป็นหลักลักษณะเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ศาลอาญาทุจริตฯ ก็ไม่ตัดสิทธิในการฟ้องคดีเองของประชาชน โดยมีการไต่สวนมูลฟ้องเช่นเดียวกันกับคดีอาญาทั่วไป ซึ่งขณะนี้เมื่อมีการตั้งศาลอาญาคดีทุจริตขึ้นมาในเบื้องต้น มีการกำหนดกรอบตั้งองค์คณะขึ้นมาพิจารณาคดีได้สูงสุด 45 คน ซึ่งขณะนี้นี้เรามีองค์คณะสำหรับพิจารณาพิจารณาคดีแล้ว 20 คน ซึ่งผู้พิพากษาที่จะเข้ามาเป็นองค์คณะ จะเป็นผู้พิพากษาที่สมัครใจเข้ามาพิจารณาคดี และมีประสบการณ์สูงอย่างหัวหน้าคณะจะมีประสบการไม่ต่ำกว่า 20 ปี และองค์คณะก็มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี อย่างในองค์คณะ 20 คน ที่เรามีอยู่ขณะนี้ คนที่ประสบการณ์ที่น้อยสุดก็ยังมีประสบการณ์การทำงานพิจารณาคดีถึง 17 ปีเเล้ว และคาดว่า ต่อไปจะต้องมีองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดีในศาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะต้องรองรับคดีที่มีแนวโน้มปริมาณมากขึ้นจากทั่วประเทศ โดยระบบการบริหารงานของศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะมีอธิบดีผู้พิพากษา 1 คน รองอธิบดีผู้พิพากษา 3 คนโดยการจ่ายสำนวนอธิบดีผู้พิพากษาจะเป็นผู้จ่ายสำนวนไปยังองค์คณะส่วนคดีทุจริตฯ ที่ขึ้นศาลนี้จะใช้ระบบ 2 ศาล คดีจะสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์หากคู่ความประสงค์จะยื่นฎีกาต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาศาลฎีกาก่อน ถึงจะยื่นฎีกาได้อย่างคดีที่โอนถ่ายมาตอนนี้กว่า 70 คดี ก็มีจำเลยที่เป็นข้าราชการระดับสูงจำนวนหลายคน แต่ก็ไม่รู้สึกหนักใจ เนื่องจากเราต้องยึดมั่นตามนโยบาย รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

“หากถามว่าคดีจะไม่ช้า และมีกรอบระยะเวลาหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาดูในสำนวน แต่วัตถุประสงค์ของเราที่มีการตั้งศาลขึ้นมาก็เพื่อความรวดเร็ว ใช้ระบบไต่สวนต่อเนื่อง สามารถรับฟ้องได้ทั่วราชอาณาจักร แต่ถ้ามาฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตโดยตรงจะรวดเร็วกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการส่งสำนวนไปกลับ” อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ระบุ.

ศาลคดีทุจริตฯ พร้อมเปิดทำการจริง 3 ต.ค. ดีเดย์ ประเดิม รับโอนคดีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบกว่า 70 คดี เผยคดี มีข้าราชการระดับสูงหลายคน ใช้มือพระกาฬองค์คณะประสบการณ์สูงไต่สวนพิจารณา คดี 2 ชั้นศาล ยัน รวดเร็ว เป็นธรรม 18 ก.ย. 2559 19:29 18 ก.ย. 2559 20:54 ไทยรัฐ