วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมุทรปราการ ชาวบ้านรวมตัว ต้านก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ

ชาวบ้านใน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ กว่า 1 พันคน รวมตัวต่อต้านการก่อสร้างโครงการโรงงานกำจัดขยะ หวั่นสร้างมลภาวะชุมชน 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ก.ย. นายอุดร บุญช่วยเหลือ ปลัด อบต.แหลมฟ้าผ่า นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.ส.อ.ธนาวัฒน์ นารีผล รองปลัด อบต.ในคลองบางปลากด นางวราภรณ์ ผ่องพักตร์ รองปลัด อบต.บ้านคลองสวน และนางนิชชาภัสส์ วรลักษณ์โสภณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วย นายโยชิโนริ ฟูรูกาว่า หัวหน้าตัวแทนประจำภูมิภาคอาเซียน สำนักงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โครงการก่อตั้งศูนย์สาธิตการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากชุมชนด้วยเทคโนโลยีสะอาด โดยมีผู้แทนขององค์กรพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) ตัวแทนภาครัฐ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ประมาณ 1,000 คน เดินทางมาเข้าร่วมเพื่อรับฟัง และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ณ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

โครงการสาธิตระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์พลังงานบนฐานการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกจากถ่านในประเทศ จะก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ งบประมาณกว่า 700 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นการกำจัดมูลฝอยชุมชนอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การผลิตถ่านอันเป็นพลังงานทางเลือก ด้วยการใช้เครื่องจักรอันทรงประสิทธิภาพด้านพลังงาน โดยจะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ แนะนำเครื่องผลิตถ่านจากขยะมูลฝอยชุมชน มาติดตั้งสาธิตการผลิตถ่านจากขยะมูลฝอยชุมชน ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ในคลองบางปลากด และทำการสาธิตโครงการเพื่อลดปัญหามูลฝอยชุมชนในประเทศไทย

ทางด้าน นายนุสรน์ จิตตเกษม กรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านคณาสิน และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่จะมีการก่อสร้างกว่า 1,000 คน ได้เดินทางออกมาต่อต้านโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยชาวบ้านใน 5 ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านคณาสิน พฤกษา 21 ชุมชนช้อยเพ็ง หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่บ้านสยามนิเวศน์ โดยให้เหตุผลว่า การก่อสร้างโครงการดังกล่าว จะส่งผลต่อมลภาวะ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านภายในชุมชน เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่รวบรวมขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ เข้ามายังโครงการนี้ ซึ่งจะสร้างทั้งความสกปรก และมลภาวะทางอากาศที่ย่ำแย่ให้กับชุมชน อีกทั้งภายในโครงการยังมีการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ จากการหมักขยะมูลฝอยให้เกิดเป็นแก๊สมีเทนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลในด้านกลิ่นของแก๊สที่จะลอยตามอากาศ ทำให้จะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกว่า 1 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านยอมรับว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี แต่พื้นที่การก่อสร้างไม่เหมาะสม หากจะมีการก่อสร้างโครงการนี้จริง ควรจะก่อสร้างให้อยู่ไกลจากชุมชนมากกว่านี้

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างนี้กว่า 1,000 คน ก่อนที่จะยื่นหนังสือดังกล่าวให้กับนายโยชิโนริ ฟูรูกาว่า หัวหน้าตัวแทนประจำภูมิภาคอาเซียน สำนักงานกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาใหม่อีกครั้งในการทำบันทึกข้อตกลงโครงการดังกล่าวต่อไป.

ชาวบ้านสมุทรปราการ กว่า 1 พันคน รวมตัวต่อต้านการก่อสร้างโครงการโรงงานกำจัดขยะ หวั่นสร้างมลภาวะชุมชน 18 ก.ย. 2559 18:40 19 ก.ย. 2559 00:14 ไทยรัฐ