วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กบี้' ขานรับนโยบาย รบ.ทุ่มงบ 17ล. ปูพรมฝึกอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุ

'บิ๊กบี้' ขานรับนโยบาย รบ.ทุ่มงบ 17ล. ปูพรมฝึกอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุ

  • Share:

โฆษกแรงงาน เผย รมว.แรงงาน ขานรับนโยบาย รบ.จ้างงานผู้สูงอายุ ทุ่มงบ 17 ล้านบาท ฝึกอาชีพ สร้างความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ชูเป็นวาระปฏิรูปปี 60 ตั้งเป้า 6,000 คน

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.59 นายธีรพล ขุนเมือง โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการจ้างงานผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนทุกกลุ่มมีงานทำ จึงมอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงการทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปหลักเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานปี 2560 ด้าน "มติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ" ซึ่งในส่วนของกรมการจัดหางาน จัดให้มีโครงการขยายโอกาสมีงานทำ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมจัดให้มีศูนย์บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยตั้งเป้าในการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 6,000 คน งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ให้มีการศึกษา กำหนดแนวทางอัตราค่าจ้างพาร์ตไทม์สำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมให้ความรู้การขยายโอกาสด้านอาชีพ และการมีงานทำของผู้สูงอายุให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานด้วย

นายธีรพล กล่าวต่อว่า พล.อ.ศิริชัย ยังได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมศึกษาขยายอายุเกษียณเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนอายุเกิน 55 ปี โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมในกรณีบำนาญชราภาพและบำเหน็จชราภาพแล้ว รวมทั้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแรงงานผู้สูงอายุ โดยการดำเนินการให้ใช้กลไก “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ได้นำร่องเครือข่ายพัฒนารูปแบบการขยายการจ้างงานผู้สูงอายุในปี 2560 ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถานประกอบการ 16 แห่ง ด้วย และจากรายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่งผู้สูงอายุตามช่วงวัย เป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 60-69 ปี) วัยกลาง (70-79 ปี) และวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยต้นร้อยละ 56.5

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้