วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ซูเปอร์โพล' ชี้คนพอใจผลงาน รบ. 2 ปี ด้าน 'การเมือง-ความมั่นคง' มากสุด

'ซูเปอร์โพล' ชี้คนพอใจผลงาน รบ. 2 ปี ด้าน 'การเมือง-ความมั่นคง' มากสุด

  • Share:

"ซูเปอร์โพล" ชี้ ผลสำรวจ โพลผลงาน 2 ปี รบ. "บิ๊กตู่" ปชช.ให้คะแนนงานด้านการเมือง-ความมั่นคงมากสุด แนะปรับ ครม.เท่าที่จำเป็น

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.59 ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจจากประชาชนจำนวน 1,237 คน เรื่องโพลผลงานรัฐบาล รอบ 2 ปี การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประเด็นสำคัญอื่นๆ โดยสอบถามคะแนนความพอใจต่อผลงานรัฐบาลในรอบ 2 ปี ด้านต่างๆ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ด้านการเมืองและความมั่นคงได้ 9.23 คะแนน ด้านสังคมได้ 8.45 คะแนน และด้านเศรษฐกิจ ได้ 6.29 คะแนน เมื่อให้ประชาชนจัดอันดับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาว่ามีความพอใจรัฐบาลใดมากที่สุด พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และ คสช. ได้ร้อยละ 63.5 อันดับที่ 2 รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 11.3 อันดับ 3 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 10.7 อันดับ 4 รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้อยละ 5.5 และอันดับ 5 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ร้อยละ 4.3 

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนร้อยละ 53.0 เห็นว่าควรปรับเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น ร้อยละ 25.7 ระบุว่าไม่ควรปรับเลย และร้อยละ 21.3 เห็นว่าควรปรับใหญ่ สำหรับลักษณะของบุคคลที่อยากให้อยู่ใน ครม.ต่อไป ประชาชนร้อยละ 51.7 เห็นว่าควรเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวมแท้จริง ร้อยละ 44.9 เป็นคนที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง ร้อยละ 43.2 เป็นคนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการแต่งตั้งโยกย้าย ร้อยละ 36.4 เป็นคนที่ไม่หลงใหลในอำนาจ

ส่วน 10 อันดับกระทรวงที่ประชาชนเห็นผลงาน พบว่า กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 18.6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 15.7 กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 11.4 กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 10.9 กระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 9 กระทรวงคมนาคม ร้อยละ 6.3 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 5.5 กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 3.6 ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงานได้เท่ากันคือ ร้อยละ 2.7 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 2.1 

เมื่อถามว่า ถ้ามีรัฐบาลใหม่ ไม่ใช่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ปัญหาอะไรจะกลับมารุนแรงทำให้ประชาชนเป็นทุกข์กว่าเดิม พบว่า ประชาชนร้อยละ 62.7 ระบุว่าทุจริตคอร์รัปชันจะกลับมา ร้อยละ 46.9 ระบุความขัดแย้งรุนแรงของคนในชาติ ร้อยละ 30.1 ระบุว่าการเมืองที่มุ่งผลประโยชน์พวกพ้องและฐานเสียงของพรรค ร้อยละ 19.8 ระบุปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าและอุทยาน ร้อยละ 18.3 ระบุว่าปัญหาค่าครองชีพ ปากท้อง ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ ปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาคนไทยถูกต่างชาติแย่งงาน แย่งอาชีพ ตามลำดับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้