วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'องอาจ' ชู 5 ข้อ ชง กรธ.ทำคลอด ก.ม.ลูก เพื่อ 'ชาติ-ประชาชน'

'องอาจ' ชู 5 ข้อ ชง กรธ.ทำคลอด ก.ม.ลูก เพื่อ 'ชาติ-ประชาชน'

  • Share:

"องอาจ" ยก 5 ข้อ ชง กรธ.ทำกฎหมายลูก เพื่อผลประโยชน์ของ "ประชาชน-ประเทศชาติ"

เมื่อวันที่ 18  ก.ย. 59 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อพิจารณา ว่า กกต.และ สปท.มีเจตนาดี ที่อยากเห็นการเมืองดีขึ้น มีความคิดมากมายหลายเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์หาข้อสรุปที่ดีที่สุดเพื่อให้กรธ. มีข้อมูลที่หลากหลายนำไปประกอบการยกร่างกฎหมาย ขณะนี้ถือว่าข้อเสนอต่างๆ ยังไม่ตกผลึก มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อีก และเมื่อ กรธ.ยกร่างกฎหมายแล้ว ยังต้องผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอต่างๆ ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับภายใต้หลักการ ดังนี้ 1.เป็นข้อเสนอที่ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ และไม่ควรซ้ำซ้อนกับที่บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วในรัฐธรรมนูญ 2.สามารถกลบจุดอ่อนของการเมืองแบบเก่า และก่อให้เกิดการเมืองใหม่ได้ 3.ช่วยสร้างความเสมอภาค สุจริต เที่ยงธรรม 4.เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนโดยรวม ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่ง หรือทำลายพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นการเฉพาะ และ 5.สร้างกลไกที่เอื้ออำนวยให้ขจัดระบอบธนาธิปไตยในการเมืองไทย ซึ่งเชื่อว่าถ้าข้อเสนอต่างๆ ของ กกต. และ สปท. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง คงไม่มีใครขัดข้องอย่างแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้