วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดัน HAINA เป็นต้นแบบ ปั้นหัวกะทิไอซีที หวังยกระดับทักษะเด็กไทย

ดัน HAINA เป็นต้นแบบ ปั้นหัวกะทิไอซีที หวังยกระดับทักษะเด็กไทย

  • Share:

หัวเว่ย จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวโครงการ HAINA ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทาง ติวเข้มด้านไอซีที…

เมื่อเร็วๆ นี้ หัวเว่ย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวโครงการ Huawei Authorized Information and Network Academy (HAINA) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยตั้งเป้าส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเน้นการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่นักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ทั้งนี้ HAINA ถือเป็นโครงการความร่วมมือที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางของหัวเว่ย โดยโครงการนำร่องที่ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยหลักสูตร Routing and Switching Technology ครอบคลุมองค์ความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายและความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย เช่น วิธีการพื้นฐานสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายที่นิยมใช้ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในเครือข่าย ตลอดจนการติดตั้งและการทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์เราติ้งและสวิทชิ่งของหัวเว่ย นอกจากนี้ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว หัวเว่ยได้จัดทำห้องปฏิบัติการในโครงการ HAINA รวมถึงมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับการทำงาน Software-Defined Network (SDN) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไอซีที ขณะที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ จะจัดหาอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อจะทำหน้าที่ฝึกอบรมแก่นักศึกษา และจัดพิมพ์คู่มือตามโปรแกรมมาตรฐานของ HAINA และด้วยความรู้และทักษะความชำนาญที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีขีดความสามารถในการหางานทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น

นายโรบิน หลู รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเชื่อว่าความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดให้กับนักศึกษารุ่นใหม่จะช่วยให้พวกเขามีทักษะในการแข่งขัน และสามารถทำประโยชน์ให้ชุมชนในระยะยาว นอกจากนี้โปรแกรม HAINA ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านไอซีทีให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก หัวเว่ยยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกผ่านโครงการ HAINA มากกว่า 150 แห่ง เพื่อฝึกอบรมและจัดสอบวัดระดับความรู้ตามมาตรฐานแก่นักศึกษากว่า 5,000 คน ด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คน เพื่อให้พวกเขาได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทาง และกลายเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสาขาไอซีทีต่อไป ทำให้ก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

นายสุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการฝึกอบรมนักศึกษาให้กลายเป็นบุคลากรด้านไอซีทีรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ และโครงการนี้จะช่วยส่งมอบทักษะความรู้และเครื่องมือให้พวกเขาประสบความสำเร็จในสาขาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับหัวเว่ยในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ต่อยอดโครงการความร่วมมืออื่นๆ กับหัวเว่ยในอนาคตต่อไป ขณะเดียวกัน เรายังให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในสิบสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2020 และได้ชื่อว่าเป็น Master of Innovation อีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้