วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“บ้านสามขา” ผนึกพลังต่อยอดฝายต้นแบบ

กาลเวลาที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลาก...ทุกเมื่อเชื่อปี

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงเปรียบเสมือนเป็นหนังม้วนยาว ไม่มีตอนจบหรืออวสานของเรื่องที่แน่ชัด แต่กลับมีปมให้ต้องปลดต้องแก้ไขอยู่ร่ำไป อีกทั้งถ้าจะรอให้ภาครัฐช่วยเหลืออยู่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ทันการณ์

ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อ 20 ปีก่อน จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้าน ตั้งเป็น กลุ่มรักษ์น้ำจางและเยาวชนบ้านสามขา ขึ้นที่หมู่ 6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อแก้ปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลำห้วยสามขา

ผลงานการร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายไม้ไผ่ครั้งนั้น จึงสามารถชะลอน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้เป็นผลสำเร็จ เพื่อนำน้ำเข้าไปสู่ระบบ “ประปาไม้ไผ่” ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้อย่างทั่วถึง

ตั้งแต่นั้นมา...จึงได้รับการยกย่องให้เป็น “หมู่บ้านต้นแบบสร้างฝายแห่งแรกของประเทศไทย”

นายสามารถ ลอยฟ้า พ่อเมืองลำปาง เล่าว่า ลำห้วยสามขา เป็นลำห้วยขนาดใหญ่ที่สุดของดอยสามขา อยู่เหนือขึ้นไปจากหมู่บ้าน ลักษณะพิเศษของดอย ถือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ทำให้ตลอดทั้งลำห้วยที่แยกออกเป็นลำห้วยเล็ก-ห้วยน้อย อีกกว่า 35 แห่ง ระยะทางประมาณ 12 กม. มีน้ำไหลตลอดปีไปด้วย อีกทั้งยังช่วยให้พื้นที่ป่าชุ่มฉ่ำเขียวขจีไปด้วยพืชผักกินได้บริเวณริมลำห้วย

ล่าสุด นายบุญเรือน ท้าวคำ ผญบ.สามขา ยังเป็นแกนนำร่วมกับชาวบ้าน พระภิกษุสงฆ์ เยาวชน ต่อยอดกิจกรรมการทำฝายเพิ่มเติม กำหนดไว้ทั้งหมด 10 จุด แต่นำร่องก่อน จำนวน 3 ฝาย

ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อชะลอน้ำให้ไหลช้าลงมากยิ่งขึ้น จะได้นำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากขึ้น พืชผลการเกษตรกว่า 15,000 ไร่ ก็พลอยเติบโตเลี้ยงปากท้องได้ทั่วถึง

แต่ทั้งหมดนี้จะสำเร็จลงได้ คงไม่เพียงความปรองดองเท่านั้น ยังต้องเกิดจากจิตสำนึกรักษ์ป่ารักษ์น้ำ

ร่วมกันเดินหน้าสู่เส้นทางรักและหวงแหนผืนป่าเปรียบประหนึ่งเป็นร่มไม้ชายคาบ้านของเราเอง.....!

ผสม ติดธรรม

18 ก.ย. 2559 15:20 18 ก.ย. 2559 15:20 ไทยรัฐ


advertisement