วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุคคลวิกลจริต ไม่ชอบออกกำลัง

การสำรวจประชาชนจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน ในชาติต่างๆ 50 ชาติ ได้พบว่าผู้ที่มีอาการวิกลจริต มักจะขาดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้ สำหรับบุคคลปกติ น้อยกว่ากันถึง 2 เท่า

ผลการค้นพบทำให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอน และมูลนิธิเซาท์ลอนดอน และโมสลีย์ ในอังกฤษ ต่างขวนขวายเพื่อจะหาอุปสรรคอันขวางกั้น ผู้ที่มีอาการของโรคจิตต่างๆ ได้มีกิจกรรมการออกกำลัง มีระดับเท่าเทียมกับคนปกติธรรมดาได้

กิจกรรมดังกล่าวก็จะหาการช่วยเหลือคนเหล่านี้ ให้ขยันขันแข็งขึ้น ในที่สุดจะช่วยให้เขามีสุขภาพ และจิตใจเป็นปกติขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีอาการทางโรคจิต มักจะอายุสั้นไม่ถึง 15 ปี เหมือนกับคนทั่วไป ส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตามกฎขององค์การอนามัยโลก ได้แนะนำไว้ว่า ผู้ใหญ่อยู่ในวัย ที่มีอายุ 18-64 ปี ควรจะออกกำลังระดับปานกลางถึงหนัก เป็นเวลาไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ 150 นาที ตั้งแต่การเดิน ขี่จักรยาน ทำงานบ้าน หรือเล่นกีฬา การขาดการออกกำลังเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่หลีกเลี่ยงได้สูงเป็นอันดับ 4 เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่.

การสำรวจประชาชนจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน ในชาติต่างๆ 50 ชาติ ได้พบว่าผู้ที่มีอาการวิกลจริต มักจะขาดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้ สำหรับบุคคลปกติ น้อยกว่ากันถึง 2 เท่า 18 ก.ย. 2559 14:21 18 ก.ย. 2559 14:21 ไทยรัฐ