วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานฯ เอราวัณ ปลื้มจัดเก็บค่าธรรมเนียมปีนี้ ทะลุ 102 ล้าน

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โชว์จัดเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ทางบกสูงสุด ปีนี้ทะลุ 102 ล้านบาท ตั้งแต่ ต.ค.ปี 58-ก.ย.ปี 59 ขอบคุณคนเมืองกาญจน์ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 ก.ย. 59 นายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าผ่านประตูและรายได้ เข้าเที่ยวชมอุทยานฯ ที่มีรายได้ทางบกที่มากที่สุด ว่า ทางอุทยานฯ เอราวัณ ได้มีการจัดเก็บรายได้จากค่าเข้าบริการเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยทางอุทยานฯ สามารถจัดเก็บรายได้สูงสุดมากที่สุดของอุทยานฯ ทางบก โดยสถิติการจัดเก็บเงินรายได้ เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 58 ถึงวันที่ 17 ก.ย. 59 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 102,138,640 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้องสี่สิบบาท) ซึ่งถือเป็นการจัดเก็บรายได้ที่มากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่แสดงถึงการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนมากขึ้น

นายปรยุษณ์ เปิดเผยต่อว่า ในส่วนของการบริหารจัดการโดยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ รวมถึงการปรับปรุงสถานที่เพื่อเพิ่มการบริการให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งกรมอุทยานฯ จังหวัดกาญจนบุรี ที่สำคัญ คือ ชาวกาญจนบุรี ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โชว์จัดเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ทางบกสูงสุด ปีนี้ทะลุ 102 ล้านบาท ตั้งแต่ ต.ค.ปี 58-ก.ย.ปี 59 ขอบคุณคนเมืองกาญจน์ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 18 ก.ย. 2559 13:42 18 ก.ย. 2559 17:36 ไทยรัฐ