วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ทนายปู' ซัดคำสั่งคสช.ที่ 56/59 เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม ก้าวล่วงศาล

'ทนายปู' ซัดคำสั่งคสช.ที่ 56/59 เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม ก้าวล่วงศาล

  • Share:

"ทนายปู" ซัดคำสั่งหัวหน้า คสช. 56/2559 ให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ ก้าวล่วงอำนาจศาล ข้ามขั้นตอน เลือกปฏิบัติ ชี้นำคดีอาญาที่อยู่ระหว่างพิจารณา...

วันที่ 18 ก.ย. 59 นายนพดล หลาวทอง ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่หัวหน้า คสช.ได้ออกคำสั่ง ที่ 56/2559 ลงวันที่ 13 ก.ย. 59 โดยมีสาระสำคัญให้อำนาจกรมบังคับคดีในการบังคับทางปกครอง ด้วยการยึดทรัพย์ของผู้ต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าว และยังคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไ ม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือวินัยฯ นั้น ตนในฐานะทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เห็นว่า การออกคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องและเป็นธรรม คือ

1. เป็นการรวบรัดหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้กระบวนการพิจารณาโดยศาลยุติธรรมปกติ แต่กับตัดตอนใช้วิธีคำสั่งทางปกครองให้รับผิดทันทีแทนการฟ้องคดีต่อศาล

2. เป็นการชี้นำการพิจารณาคดีอาญา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ที่ยังพิจารณาคดียังไม่เสร็จสิ้น

3. การกระทำที่ฝ่าฝืนกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือ การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนี้ ต้องกระทำโดยเสมอกันหรือเสมอภาคโดยกระบวนการยุติธรรมทางศาลเช่นเดียวกัน จะเลือกปฏิบัติบางรายผ่านศาล บางรายไม่ผ่านศาลไม่ได้

4. การออกคำสั่งที่ 56/2559 จึงไม่มีความจำเป็น เป็นการข้ามขั้นตอนและเลือกปฏิบัติ ที่ไม่เป็นธรรมต่อตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นอย่างมาก เพราะในการดำเนินการในเรื่องนี้ ได้มีการกำหนดแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอยู่แล้ว

5. อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีได้ถูกบัญญัติไว้ โดยกฎหมายอย่างชัดเจนแล้วว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดของกรมบังคับคดี มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการในฐานะเจ้าพนักงานของศาล เพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำสั่งของศาลยุติธรรม การออกคำสั่งนี้จึงมีลักษณะเป็นการก้าวล่วงและก้าวก่าย ใช้อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่เป็นอำนาจสั่งการของศาลยุติธรรม จึงไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ตนในฐานะทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงไม่เห็นด้วย และขอคัดค้านการออกคำสั่ง 56/2559

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้