วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ชาญชัย' ยัน พ.ร.บ.จัดซื้อฯเป็นกลาง ปัดผูกอำนาจ แจงสังคมสัปดาห์นี้

'ชาญชัย' ยัน พ.ร.บ.จัดซื้อฯเป็นกลาง ปัดผูกอำนาจ แจงสังคมสัปดาห์นี้

  • Share:

กมธ.วิสามัญฯ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ จ่อแจงสังคมสัปดาห์นี้ ปัด ก.ม.ดังกล่าวผูกขาดอำนาจ ยันเป็นกลาง ถูกต้องตามเจตนารมณ์-ความเหมาะสม ป้องทุจริต ประพฤติมิชอบ...

วันที่ 18 ก.ย. 59 ที่รัฐสภา นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ฉบับปี พ.ศ. ... สนช.กล่าวถึงความคืบหน้าในการยกร่าง และแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย. มีการหารือประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในที่ประชุม และจะมีการชี้แจงความคืบหน้าและข้อสงสัยที่ว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้เป็นการผูกขาดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างบังคับให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามนั้น เป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะได้มีการแก้ไขจากร่างเดิม และ กมธ.วิสามัญฯ แก้ไขให้ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของหลักการและเหตุผล คือ ให้ถือเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ มีกรอบ หลักเกณฑ์ และนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเพื่อความโปร่งใส มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด

ทั้งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คิดถึงวัตถุประสงค์การใช้งานจริงเป็นหลัก คุ้มค่ากับงบประมาณ ทั้งมีการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่จะป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ซึ่ง นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธาน กมธ.วิสามัญฯ จะแถลงในรายละเอียดเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับแก้ไขต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้