วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กตู่' ตั้ง 'อุตตม' นั่งที่ปรึกษานายกฯ หนุนงาน ศก.ดิจิทัล

'บิ๊กตู่' ตั้ง 'อุตตม' นั่งที่ปรึกษานายกฯ หนุนงาน ศก.ดิจิทัล

  • Share:

นายกฯ ตั้ง "อุตตม" นั่งที่ปรึกษานายกฯ ช่วยหนุนการบริหารงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล มีผลตั้งแต่ 15 ก.ย. 59...

วันที่ 18 ก.ย. 59 เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 202/2559 ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า เพื่อให้การผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินการในด้านเศรษฐกิจ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัล มาใช้ในทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้ นายอุตตม สาวนายน เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 ก.ย. 2559

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้