วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' ตั้ง 'อุตตม' นั่งที่ปรึกษานายกฯ หนุนงาน ศก.ดิจิทัล

นายกฯ ตั้ง "อุตตม" นั่งที่ปรึกษานายกฯ ช่วยหนุนการบริหารงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล มีผลตั้งแต่ 15 ก.ย. 59...

วันที่ 18 ก.ย. 59 เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 202/2559 ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า เพื่อให้การผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินการในด้านเศรษฐกิจ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัล มาใช้ในทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้ นายอุตตม สาวนายน เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 ก.ย. 2559

นายกฯ ตั้ง "อุตตม" นั่งที่ปรึกษานายกฯ ช่วยหนุนการบริหารงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล มีผลตั้งแต่ 15 ก.ย. 59... 18 ก.ย. 2559 10:57 18 ก.ย. 2559 11:25 ไทยรัฐ