วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Excess

คนที่เดินทางด้วยเรือบินอาจจะมีกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน และต้องสนทนากับเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน กระเป๋าน้ำหนักเกินก็คือ excess baggage แต่ในสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า excess luggage ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันครับ

Excess baggage มีความหมายได้ 2 อย่าง อย่างแรกหมายถึง “กระเป๋า” ที่มีน้ำหนักเกิน หรืออาจจะหมายถึง “จำนวนเงิน” ที่ต้องจ่ายสำหรับกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน

เจ้าหน้าที่อาจจะพูดกับท่านว่า You have to pay excess baggage. ประโยคนี้ ไม่ใช่ preposition “for” เพราะ excess baggage ในที่นี้หมายถึง “จำนวนเงิน” ความหมายของประโยคนี้ก็คือ คุณต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน

Excess เป็นคำนามหมายถึง จำนวนที่มากเกินไป พฤติกรรมที่เกินขอบเขต ส่วนเกิน ถ้าเป็นกริยาหมายถึง ปลดคนออกจากงานเนื่องจากการเลิกจ้าง เป็น adjective หมายถึง ซึ่งมากเกินไป พ่อบ่นเรื่องแม่ให้ลูกๆฟังว่า Your mother eats to excess. = Your mother eats too much. แม่ของลูกทานมากเกินไป

Excesses ที่เป็นพหูพจน์หมายถึง พฤติกรรมที่มากเกินไปกว่าที่จะรับได้ actions far beyond the limit of what is acceptable นักวิชาการเมียนมาเขียนถึงสถานการณ์ในประเทศในอดีตว่า For 20 years Burmese people were trying to escape the excesses of the junta. กว่า 20 ปีที่คนพม่าพยายามหนีพฤติกรรมโหดร้ายของเผด็จการทหาร คำว่า excesses ในที่นี้มีความหมายเท่ากับ cruel actions พฤติกรรมที่โหดร้าย นั่นเองครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

18 ก.ย. 2559 09:14 19 ก.ย. 2559 12:40 ไทยรัฐ