Thairath Logo
กีฬา

'สวนดุสิตโพล' เผย ปชช.เข้าใจการทำงานรัฐบาล สมหวังเรื่องปราบทุจริต

Share :

“สวนดุสิตโพล” เผย ความเห็นประชาชน หลัง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” แถลงผลงาน 2 ปี ของรัฐบาล 75.84%
 ระบุ ทำให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น ขณะที่ 82.69%
 สมหวังกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน และผู้มีอิทธิพล ส่วน 73.52%
 ผิดหวังกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปัญหาปากท้องของประชาชน...

 

วันที่ 18 ก.ย. 59 หลังจาก “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้แถลงผลงาน 2 ปี ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา และยืนยันว่าจะดำเนินงานต่อไปตามโรดแม็ปที่กำหนด โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการแถลงผลงาน และสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในปีที่ 3 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,167 คน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร? กับการแถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 


อันดับ 1 ทำให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น 75.84%


อันดับ 2 ได้รับรู้ผลงานของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรม และสิ่งที่จะดำเนินการในปีต่อไป 
72.79%


อันดับ 3 อยากให้รัฐบาลตั้งใจทำงานต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
 70.01%


อันดับ 4 ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็มีหลายปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
69.75%


อันดับ 5 รัฐบาลต้องมีการแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามวาระ
 65.47%

สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง” กับ 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ


อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน และผู้มีอิทธิพล 
82.69%


อันดับ 2 การควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
78.32%


อันดับ 3 การบริหารประเทศเป็นไปตามโรดแม็ปที่กำหนด 
70.69%


อันดับ 4 การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ที่สาธารณะ การจัดระเบียบสังคม 
67.32%


อันดับ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
60.15%

สิ่งที่ประชาชน “ผิดหวัง” กับ 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ


อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปัญหาปากท้องของประชาชน 73.52%


อันดับ 2 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร 71.89%


อันดับ 3 การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 68.38%


อันดับ 4 ปัญหาอาชญากรรม คดีอุกฉกรรจ์ต่างๆ 58.87%


อันดับ 5 การแก้ปัญหาไฟใต้ 52.19%

สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในปีที่ 3 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ


อันดับ 1 เศรษฐกิจดีขึ้น บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า 80.54%


อันดับ 2 ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง
 74.10%


อันดับ 3 บ้านเมืองสงบ เป็นระเบียบ ไม่มีการชุมนุม
 73.07%


อันดับ 4 การดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
65.93%


อันดับ 5 มีการเลือกตั้งที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 
60.78%

อ่านเพิ่มเติม...
สวนดุสิตโพลประยุทธ์ จันทร์โอชาแถลงผลงาน 2 ปีผลงานรัฐบาลรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต