วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สดศรี' จี้เขียนโทษใบดำให้ชัด หวั่น กกต. โดนย้อนเล่นงาน

'สดศรี' จี้ กกต. เขียนโทษใบดำให้ชัด ตั้งข้อสังเกต "ธีรวัฒน์" ถูกผู้ตรวจการฯ ชี้มูลขัดจริยธรรม ขณะดำรงตำแหน่งใด หากขณะเป็นผู้พิพากษา ต้องย้อนให้หน่วยงานเดิมลงโทษ มอง สับเปลี่ยนตำแหน่ง ปธ.กกต. ควรรอ รธน. บังคับใช้ก่อน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 59 นางสดศรี สัตยธรรม อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงโทษเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือ "ใบดำ" ว่า เจตนาของ กรธ. ในการเขียนโทษใบดำไว้ในมาตรา 98 (11) ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ เพื่อต้องการเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าทุจริตเลือกตั้ง แต่มาตราดังกล่าวถือว่ายังไม่มีความชัดเจนเพราะเขียนไว้กว้างเกินไป กรธ. ควรระบุให้ชัดว่าฐานความผิดอย่างไรจึงจะเข้าข่ายโทษใบดำ เนื่องจากเมื่อเป็นโทษเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเป็นเรื่องคุณสมบัติการลงสมัครเลือกตั้ง กกต. ก็จำเป็นที่ต้องเขียนไว้ในกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพราะ กกต.เอง ก็ต้องทำหน้าที่รับสมัคร หากโทษความผิดยังไม่ชัดเจนแล้วไปตัดสิทธิผู้สมัคร ก็อาจทำให้เกิดการส่งฟ้องศาลฎีกาเพื่อให้วินิจฉัย รวมทั้ง เมื่อเวลาส่งสำนวนคดีทุจริตเลือกตั้งไปให้ศาลพิจารณา ก็ต้องมีบทบัญญัติในการระบุฐานความผิดและบทลงโทษได้ หากไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดความยุ่งยาก และอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ กกต. โดนเล่นงานในภายหลัง ดังนั้น ถ้าต้องการโทษใบดำจริงๆ ก็ต้องเขียนให้ชัดจำแนกโทษใบดำ ออกมาเป็นเรื่องๆ 

ขณะที่กรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้มูล นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ผิดจริยธรรม นางสดศรี เผยว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมี กกต.คนใด ถูกองค์กรอื่นชี้มูลความผิดเรื่องจริยธรรม เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องมายัง กกต. แล้ว กกต. 4 คน ไม่รับคนที่ถูกชี้มูลร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ข้อเท็จจริงคือ ไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้ กกต. สั่งลงโทษกันเองได้ หน่วยงานที่มีอำนาจตอนนี้คือ สนช. ในการถอดถอน ซึ่งกรณีดังกล่าวมีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตว่า พฤติกรรมที่ กกต. ถูกชี้มูลเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด ถ้าเกิดขึ้นสมัยที่เป็น กกต. ทั้งเรื่องรับผลประโยชน์หรือจริยธรรมก็อาจเป็นอำนาจของ ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสภา แต่หากเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสมัยเป็นผู้พิพากษา จะถือว่าอำนาจการสอบสวนเป็นของคณะกรรมการตุลาการ (กต.) หรือไม่ เพราะ กต. มีหน้าที่ตรวจสอบผู้พิพากษาที่กระทำความผิด สามารถให้ออกจากตำแหน่งและคำสั่งถึงที่สุด หน่วยงานอื่นก้าวล่วงไม่ได้ และก่อนที่จะมาเป็น กกต.ได้ ต้องผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และความเห็นชอบของ ส.ว. จึงอาจเป็นคำถามว่า เมื่อตอนพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมนั้นเป็นไปอย่างละเอียดหรือไม่ ดังนั้น กรณีนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของ กต. แม้จะเกิดเรื่องร้องเรียนภายหลังที่ กกต.คนนี้ ออกจากตำแหน่งผู้พิพากษาแล้วก็ตาม

ส่วนการสับเปลี่ยนตำแหน่งประธานนั้น ควรจะรอช่วงเวลาที่เหมาะสม รอให้รัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้ 5 เสือ ต้องมีความหนักแน่น ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้เซตซีโร่ กกต. ได้.

'สดศรี' จี้ กกต. เขียนโทษใบดำให้ชัด ตั้งข้อสังเกต "ธีรวัฒน์" ถูกผู้ตรวจการฯ ชี้มูลขัดจริยธรรม ขณะดำรงตำแหน่งใด หากขณะเป็นผู้พิพากษา ต้องย้อนให้หน่วยงานเดิมลงโทษ มอง สับเปลี่ยนตำแหน่ง ปธ.กกต. ควรรอ รธน. บังคับใช้ก่อน 17 ก.ย. 2559 18:26 17 ก.ย. 2559 20:50 ไทยรัฐ