วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-เวียดนาม ประชุมทวิภาคี ร่างแผนต่อต้านค้ามนุษย์ระยะที่ 3

พม. นำทีม ร่วมประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม จัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านค้ามนุษย์ระยะที่ 3 ขณะที่ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ...

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ระยะที่ 3 (2560-2563) ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 ก.ย. โดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (กรมตำรวจเวียดนาม) เป็นเจ้าภาพ

การประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการ (POA) เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย 5 แผน คือ 1. ความร่วมมือในการดำเนินงานตามข้อตกลง 2. ด้านการป้องกัน 3. ด้านการคัดแยกผู้เสียหายส่งกลับและคืนสู่สังคม 4. ด้านการปราบปรามและการดำเนินคดี 5. ด้านการทบทวนความตกลง (MOU)

ด้าน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพัฒนาสังคมฯ ได้กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและเวียดนามโดยเน้นย้ำใน 4 ประเด็น ได้แก่

1. การมีทิศทางการทำงานตามแผนปฏิบัติการที่ดี จะทำให้มีผลสำเร็จของการทำงานร่วมกัน รวมถึงการสร้างเครือข่าย การทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ประเทศเวียดนามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในขณะเดียวกันฝ่ายไทยประกอบด้วยสหวิชาชีพโดย พม. เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติ

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง

3. ประเทศไทยให้ความสำคัญในประเด็นการลงโทษผู้กระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้เมื่อผู้เสียหายได้รับความคุ้มครองในหน่วยงานของไทยจะได้รับการดูแลเสมือนลูกในครอบครัวที่อบอุ่น

4. ไทยจะพยายามดำเนินกระบวนการส่งกลับและคืนสู่สังคมโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายเป็นหลัก โดยตระหนักถึงความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

"รัฐบาลไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวันนี้ จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ การจับมือ ร่วมใจ เปิดใจ มั่นใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จของความร่วมมือในอนาคต" นายไมตรี กล่าว

นอกจากน้ี มติที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมทวิภาคี เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนในครั้งต่อไป และช่วงค่ำวันเดียวกัน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะประเทศเวียดนาม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนไทยท่ามกลางบรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพแนบแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า วันเดียวกัน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพัฒนาสังคมฯ และคณะผู้แทน ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และกิจการสังคม (MOLISA) โดยมี นางด๋าว ฮอง ลัน รมช.MOLISA ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ภารกิจ ประสบการณ์การทำงานในด้านกิจการสังคม โดยเฉพาะประเด็นสตรีของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือการดำเนินงานระดับทวิภาคีในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก การพบปะระหว่าง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และ รมว.ของเวียดนาม ในการประชุม สหประชาชาติด้านสตรี ณ นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา และในการประชุมทางกระทรวง MOLISA ของเวียดนามต้องการศึกษาดูงานของ พม.ในด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ, oscc, กลไกการทำงานของ พม. ในระดับชุมชน เช่น ศพค.- อาสาสมัคร พม.ในชุมชน ด้วย

พร้อมกันนี้ นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม. ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็นสังคม โดยเฉพาะประเด็นสตรีไทยและการช่วยเหลือคุ้มครอง รวมทั้งผลประโยชน์ต่อสตรีไทยและคนไทยที่ไปทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศเวียดนาม.

พม. นำทีม ร่วมประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม จัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านค้ามนุษย์ระยะที่ 3 ขณะที่ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ... 17 ก.ย. 2559 17:22 17 ก.ย. 2559 18:30 ไทยรัฐ