วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขนส่ง แจง ไม่ได้อนุญาตให้เอกชนรายใด เป็นผู้ออกป้ายวงกลม เสียภาษี

ขนส่ง แจง ไม่ได้อนุญาตให้เอกชนรายใด เป็นผู้ออกป้ายวงกลม เสียภาษี

  • Share:

ขนส่ง แจง ยังไม่ได้อนุญาตให้เอกชนรายใด เป็นผู้ออกป้ายวงกลม เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เผย มีแนวคิดที่จะพัฒนาการให้บริการประชาชนไปอีกระดับ ระบุ ยังอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ออกแบบ พัฒนาระบบการให้บริการรับชำระภาษี ก่อนเปิดให้ผู้สนใจที่มีความพร้อมขอใช้ระบบ ยัน ไม่มีการผูกขาดเฉพาะรายแน่นอน ...

วันที่ 17 ก.ย.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า กรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติให้เอกชนเพียงรายเดียว เป็นผู้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถ หรือป้ายวงกลมนั้น ซึ่งข้อความดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในหลายประเด็น

กรมการขนส่งทางบก จึงขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีแนวคิดในการยกระดับการให้บริการพัฒนาระบบรับชำระภาษีรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยได้ดำเนินโครงการให้บริการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อพัฒนาระบบการรับชำระภาษีรถประจำปี จากเดิมการให้บริการรับชำระภาษีผ่านหน่วยงานภายนอกเช่น ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารพาณิชย์ ผ่านระบบ โทรศัพท์มือถือ หรือระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th ประชาชนจะต้องรอรับใบเสร็จและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์ แต่โครงการนี้ ประชาชนจะได้รับใบเสร็จและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทันที ณ จุดให้บริการ โดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเสียภาษีประจำปี ยังคงเดิม ขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกภาคเอกชน เพื่อให้การสนับสนุนพัฒนาระบบการรับชำระภาษีประจำปี และทดลองรับชำระภาษี หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาคัดเลือกรายอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม โดยไม่ผูกขาดเพียงรายเดียวอย่างแน่นอน ดังนั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นต้องเปิดกว้างหรือมีช่องทางให้ผู้บริการรายอื่นๆ สามารถใช้งานได้โดยสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพงานด้านบริการให้มีความครบถ้วนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการให้บริการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีหลากหลายช่องทางที่ประชาชนจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) ทันที เช่น Drive Thru for Tax ขับรถผ่านช่องทางรับชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน และในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ให้บริการ Shop Thru for Tax ช็อปให้พอแล้วต่อภาษีที่ห้างสรรพสินค้า (บิ๊กซี 14 สาขา, เซ็นทรัลรามอินทรา, เซ็นทรัลลาดพร้าว, ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค) รวมถึงศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลศาลายา, เซ็นทรัล Westgate)

ส่วนเอกชนที่เป็นหน่วยรับชำระภาษีรถซึ่งรับชำระเฉพาะรถที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องตรวจ ตรอ. เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารพาณิชย์ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ หรือระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th ในปัจจุบันประชาชนจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีภายหลังทางไปรษณีย์ โดยเชื่อว่า หลังจากการพัฒนาระบบและสามารถเปิดใช้เป็นการทั่วไปได้แล้ว จะเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้