วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 18/09/59

โดย ศิวะรมย์

“คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควร สิ่งใดไม่สมควร

“สิ่งใดที่จะทำให้นำมาซึ่งความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทำ สิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ...”

(108 มงคล พระบรมราโชวาท)

หาเพื่อนชีวิตร่วมด้วยช่วยกัน

“ปาริฉัตร” ร่อนจดหมายบรรยายความจริงในชีวิตของเธอ ส่งตรงจากบ้านไร่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อประกาศรับสมัคร “เพื่อนชีวิต” ไว้ครองรักร่วมด้วยช่วยกันสร้างฐานะ

ข้อมูลส่วนตัว “ปาริฉัตร” อายุ 55 ปี สรีระสูง 156 ซม. น้ำหนัก 60 กก. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สังขารฟิตปั๋ง แถมยังมีไฟในระดับ “สาวไฟฟ้าแรงสูง” ปราศจากโรคร้ายประจำตัว (ยกเว้นโรคทรัพย์จาง...อะแฮ่ม) เอาใจใส่สุขอนามัยอย่างดี ทั้งเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย

อุปนิสัย จิตใจโอบอ้อมอารี เปี่ยม เมตตา สุภาพ เรียบร้อย มีศีล มีธรรมะประจำตัวประจำใจ ห่างไกลอบายมุข มีเหตุผล ยึด มั่นในความยุติธรรม ไม่ชอบเอารัดเอา เปรียบ รักใครรักจริง (ถ้าเขาไม่ทิ้งเราก่อน) ตัวเอง มีรักแท้ แต่ก็ไม่วายพ่ายแพ้พลังเงินตรา

“ปาริฉัตร” เป็นคนขยัน อดทน เสียสละ ให้อภัย ไม่อาฆาตมาดร้าย ไม่ชอบผูกใจเจ็บแค้น ดำรงชีพอย่างสมถะ ประหยัด ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อแห่ตามกระแส เกลียดที่สุดคือการโกหกหลอกลวง ความอกตัญญู ความเห็นแก่ตัว

การประกอบอาชีพ เคยรับราชการ แต่จำใจต้อง “เออร์ลี่ รีไทร์” เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดสองปีแล้ว เพราะต้องออกมาดูแลมารดาบังเกิดเกล้าผู้มีพระคุณซึ่งท่านอายุ 87 ปี ชราภาพเต็มทีและมีโรคภัยเบียดเบียนตามวัยสังขาร

สถานภาพการสมรส เคยมีคู่ครองรักครองเรือน แต่ประสบมรสุมรุมเร้าหนักหนา สาหัสมากมายหลายประการ รวมทั้งภาระหนี้สิน ความระหองระแหงกินแหนงแคลงใจระหว่างกัน ชีวิตคู่ก็เลยลงเอย “เตียงหัก” หย่าร้างแยกทางกันเดิน ทุกวันนี้ “ปาริฉัตร” ยังชีพด้วยเงินบำนาญ

ความใฝ่ฝัน “ปาริฉัตร” อยากได้เพื่อนชีวิตที่เข้าใจกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เข้าทำนอง “ร่วมด้วยช่วยกัน” คอยเติมเต็มให้กับช่วงชีวิตที่เหลืออยู่

บุรุษท่านนั้น “ปาริฉัตร” ขออายุอย่าเกิน 75 ปี อาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดศีลธรรม ฐานะดี มีเมตตา มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ใครสนใจ “ปาริฉัตร” เชิญเสนอตัว ผ่าน “ศิวะรมย์” คอลัมน์ “มาลัยเสี่ยงรัก” คุณจักแฮปปี้.

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com 

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” OO จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 OO ต้องการ ลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย OO จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น (“ปาริฉัตร” 18 ก.ย. 2559) OO ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด OO ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ OO

17 ก.ย. 2559 09:53 17 ก.ย. 2559 09:53 ไทยรัฐ