วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 'แก้วขวัญ วัชโรทัย'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีบุคคลสำคัญไปแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 16.57 น. วันนี้ 16 ก.ย.59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วางที่หน้าโกศศพนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง โดยมีภริยาและบุตร-ธิดา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

โดยมีคุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และนายเดวิด วีเลอร์ สามี มาร่วมพิธีที่บ้านเลขที่ 152/1 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เวลา 18.25 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทาน พร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานและประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วางหน้าโกศศพนายแก้วขวัญ วัชโรทัย

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญน้ำส่วนพระองค์มาประทานอาบศพแก่นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีบุคคลสำคัญเดินทางไปแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมาก และร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา 19.00 น. ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้จัดขึ้นเป็นวันแรก ไปจนถึงวันที่ 22 กันยายน 2559

สำหรับวันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน และเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 และหลังจากนั้นจะสวดทุกวันพฤหัสบดีจนครบ 100 วัน การบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันแก่นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันแก่นายแก้วขวัญ วัชโรทัย.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง 16 ก.ย. 2559 19:43 16 ก.ย. 2559 20:42 ไทยรัฐ