วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ ถก กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามัน เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ

นายกฯ ถก กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามัน เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ

  • Share:

นายกรัฐมนตรีประชุมร่วม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงการในจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง

วันที่ 16 ก.ย. เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจเข้าร่วม

ทั้งนี้ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ได้เสนอโครงการการยกระดับเมืองสปาน้ำพุร้อนเค็ม และพัฒนาเส้นทางอันดามันโรแมนติกโรด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และการสนับสนุนโครงการยกระดับเส้นทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวอันดามัน ดังนี้

1. เร่งรัดปรับปรุงเส้นทางสาย 4 (เพชรเกษม) เป็น 4 ช่องจราจร ประกอบด้วย สายระนอง – ราชกรูด/สายราชกรูด – ตะกั่วป่า/สายตะกั่วป่า – เขาหลัก และ 2. เร่งรัดปรับปรุงเส้นทางสาย 4027 เป็น 4 ช่องจราจร โดยนายกรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดและกรอบงบประมาณ สำหรับจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอโครงการ Phuket Smart City เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบร่วมกับคนในท้องถิ่นการต่อยอดธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ในรูปแบบคัสเตอร์ และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งโครงการ Phuket Smart City ได้กำหนดกรอบ Smart City ไว้ 7 Smart ได้แก่ Smart Economy, Smart Tourism, Smart Safety, Smart Environment, Smart Healthcare, Smart Education และ Smart Governance สำหรับการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

โดย นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนปฏิบัติการ Phuket Smart City เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ โดยกระทรวงดิจิทัลจะร่วมกับ BOI กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการ Phuket Smart City พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามที่จังหวัดพังงาได้เสนอขอโครงการเคลือบผิวจราจรลดการลื่นไถลเส้นทางหมายเลข 4 และ 4311 โดยกระทรวงคมนาคมรับไปเร่งดำเนินการบรรจุในแผนงบประมาณปี 2560

ส่วนโครงการก่อสร้างถนนและสะพานแหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงคมนาคม ศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความคุ้มค่าการลงทุนในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างสะพานลันตาช่วงแรก (บ้านหิน – บ้านคลองหมาก) นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปเร่งรัดศึกษาโครงการ

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรนำเสนอโครงการศึกษาเส้นทางรถไฟ ชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ของระบบโลจิสติกส์ และจังหวัดตรัง นำเสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จังหวัดจัดทำงบประมาณในการจัดทำโครงการ และให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้