วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เฟ้นหมู่บ้านต้นแบบศีล 5 ลงทะเบียนแล้วกว่าร้อยละ 50 ทั่วประเทศ

เฟ้นหมู่บ้านต้นแบบศีล 5 ลงทะเบียนแล้วกว่าร้อยละ 50 ทั่วประเทศ

  • Share:

เจ้าคณะภาค 7 เผย โครงการเฟ้นหมู่บ้านต้นแบบสานต่อโครงการศีล 5 ยั่งยืน คืบหน้าไปมาก ปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 3 มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ พร้อมติดตามผลแม้โครงการจะสิ้นสุดในปี 60 ...

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในงานอายุวัฒนมงคล 71 ปี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล 5” โดยมีคณะกรรมการโครงการฯ พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี โดยภายหลังเสร็จพิธี พระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านศีล 5 คืบหน้าไปมาก ปัจจุบันเป็นการดำเนินการในระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนจากทั่วประเทศแล้วกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ คิดเป็นกว่า 32 ล้านคน

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้จะมีการคัดเลือกหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบจากทุกอำเภอทั่วประเทศ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบภายในปี 2559 จากนั้นจะให้หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบทั้งหมดมาร่วมกันจัดนิทรรศการในงานสรุปโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ปี 2560 ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม อย่างไรก็ตามสำหรับหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบนั้น ต้องเป็นหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณ และต้องอยู่ระหว่าง หรือมีการดำเนินการเชิงคุณภาพแล้ว โดยเมื่อได้รายชื่อของแต่ละหมู่บ้านแล้ว ทางคณะกรรมการฯจะลงพื้นที่ตรวจสอบว่า ดำเนินการเหมาะสมกับการเป็นต้นแบบหรือไม่ เพราะหมู่บ้านต้นแบบนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้โครงการนี้ยั่งยืน และแม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการนี้ในปี 2560 แล้ว เรื่องศีล 5 จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากสิ้นสุดโครงการ การดำเนินการหมู่บ้านศีล 5 จะมีหน่วยอบรมประจำตำบล (อปต.) ของคณะสงฆ์ คอยรองรับในการปฏิบัติงานต่อไป โดยจะยังคงมุ่งเน้นเรื่องศีลธรรมและสามัคคีธรรมต่อไป เพื่อให้เกิดความปรองดองขึ้นในสังคมไทย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้